• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Transfer pricing / onzakelijkheid - 27 juni 2024

Het thema verrekenprijzen, onzakelijke transacties en transfer pricing is bepaald niet nieuw. Maar het is wel een thema dat toenemend in de belangstelling staat en ook steeds belangrijker wordt.

De internationale fiscale ontwikkelingen, met name ingegeven door het BEPS-project, vormt hier de basis voor. In deze cursus wordt ingegaan op de algemene problematiek van onzakelijke verhoudingen en verrekenprijzen, vervolgens wordt dat toegespitst op de internationale ontwikkelingen en systemen van transferpricing in het bijzonder met betrekking tot financiële en immateriële activa. Tot slot vormt een zeer belangrijk onderdeel het onderling overleg en de arbitrageprocedures als disputen ontstaan over de correcte transferprice. Die situatie komt veelvuldig aan de orde en krijgt in deze cursus dan ook uitgebreid aandacht.

Cursus Details

Datum:

27 juni 2024

Plaats:

Van der Valk hotel Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 525,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

Docenten

Dr. C.S.J. Jie-A-Joen
M. van Herksen