• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Excessief lenen eigen BV - 24 maart 2021

Excessief lenen eigen BV - 24 maart 2021

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. Dit wetsvoorstel is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB hierover een cursus organiseert.

DAC6 voor het MKB - 9 april 2021

DAC6 voor het MKB - 9 april 2021

Hein Vermeulen en Michel Ruijschop hebben zich goed verdiept in deze regeling en al ruime praktijkervaring ermee opgedaan. In deze cursus zal de nadruk liggen op de toepassing van DAC6 in de praktijk van de MKB.