• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Anonimiseren van vermogen / 20-11-2019

Anonimiseren van vermogen / 20-11-2019

De huidige tijd kenmerkt zich door een paradox: naarmate de transparantie toeneemt, neemt ook de (behoefte aan) beslotenheid toe. Dat geldt vooral voor vermogende personen. Met een beetje googlen kan men van iedereen van alles te weten komen. Menig vermogende schrikt zich een hoedje als je hem/haar laat zien wat er allemaal met een paar muisklikken van hem/haar is te vinden op internet, ook over zijn/haar vermogen. En dat roept dan als vanzelf de reactie op om dit vermogen ‘onzichtbaar te maken’; dat wil zeggen te anonimiseren, zodat niet langer voor jan en alleman zichtbaar is hoe vermogend iemand is. Deze tendens is in de praktijk al enige jaren waarneembaar.

Grensoverschrijdende arbeid (IB/LV en SV) /26-11-2019

Grensoverschrijdende arbeid (IB/LV en SV) /26-11-2019

Het werken over de grens, is in de laatste jaren sterk toegenomen. Werknemers en zelfstandigen werken steeds meer grensoverschrijdend. Nederlandse bedrijven zenden hun personeel uit naar het buitenland en Nederland vult haar tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten aan met buitenlandse werknemers of zelfstandigen. Waar zijn die grensoverschrijdende werkers onderworpen aan de belastingheffing en de verzekerings- en premieplicht?. De juiste beantwoording van deze vragen is van belang voor de werknemer, de werkgever, de zelfstandige en hun kostenplaatje

Actualiteiten formeel belastingrecht / 28-11-2019

Actualiteiten formeel belastingrecht / 28-11-2019

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons.

Belastingpakket 2020 / 04-12-2019

Belastingpakket 2020 / 04-12-2019

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2020. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn. Ook zullen de maatregelen uit belastingpakketten van voorgaande jaren die op 1 januari 2020 van kracht worden, in herinnering worden gebracht.

Alles over de HIR / 19-12-2019

Alles over de HIR / 19-12-2019

Iedere belastingadviseur en -inspecteur, werkzaam in de algemene praktijk, komt op enig moment wel in aanraking met de herinvesteringsreserve, kortweg HIR. Deze fiscale faciliteit schuift de boekwinst behaald bij de verkoop van een bedrijfsmiddel door naar het nieuwe, vervangende bedrijfsmiddel. Daardoor is een groter (bruto)bedrag beschikbaar om te herinvesteren. Doel van de faciliteit is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.