• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Goed Koopmansgebruik - 7 mei 2024

Goed Koopmansgebruik - 7 mei 2024

Goed koopmansgebruik. Tijdens deze cursus zullen o.a. onderstaande onderwerpen besproken worden: - De verwerking van valutaresultaten bij de aankoop van een goed - Voorraden / onderhanden werk - Goed koopmansgebruik, beginselen, verhouding totaal-/jaarwinst - Actiefzijde algemeen: balanskwalificaties, activeren, waarderen - Onderwerpen, zoals afwaarderen, opwaarderen, verduurzaming (actiefzijde)  - Passiefzijde: algemeen en nog meer onderwerpen zoals bijvoorbeeld voorzieningen, verduurzaming (passiefzijde), schulden, samenhangend waarderen.

Actualiteiten loonbelasting - 24 mei 2024

Actualiteiten loonbelasting - 24 mei 2024

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de actualiteiten op het gebied van de loonheffingen. In ieder geval zullen zaken als de Wet Dba / flexibele schil, werken via een management overeenkomst en de belasting en sociale zekerheidspositie van de DGA de revue passeren. Ook zullen de actualiteiten op het gebied van de werkkostenregeling inclusief de meest recente standpunten van de Belastingdienst op dat gebied aan de orde komen

Anti-misbruikbepalingen in EU-richtlijnen en verdragen - 29 mei 2024

Anti-misbruikbepalingen in EU-richtlijnen en verdragen - 29 mei 2024

Het aanpakken van belastingontwijking krijgt veel aandacht binnen de fiscaliteit. In diverse richtlijnen op het gebied van de directe belastingen zijn dan ook antimisbruikbepalingen opgenomen. Verder bevatten belastingverdragen steeds vaker een (generieke) antimisbruikbepaling. In deze cursus staan voorgenoemde antimisbruikbepalingen centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan de verhouding tot nationale antimisbruikbepalingen.

Pillar 2 - 14 juni 2024

Pillar 2 - 14 juni 2024

Het vakgebied van de belastingadviseur is dit jaar nog rijker geworden met de Wet minimumbelasting 2024. Deze wet is een uitvloeisel van het politieke akkoord dat op mondiaal niveau is bereikt over de herziening van het internationale belastingstelsel. Met ‘Pijler 2’ is een minimumwinstbelasting afgesproken van 15% voor grote ondernemingen in elke jurisdictie waar zij actief zijn. De OESO-modelregels die hiervoor zijn vastgesteld zijn door de Europese Unie omarmd en in de Europese Pijler 2-richtlijn neergelegd. Nederland heeft deze richtlijn (en daarmee indirect de OESO-modelregels) geïmplementeerd met de Wet minimumbelasting 2024.

Bedrijfsopvolging - 16 oktober 2024

Bedrijfsopvolging - 16 oktober 2024

In deze cursus wordt ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, en worden de knelpunten en onduidelijkheden van deze faciliteiten blootgelegd. De focus zal liggen op recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk.