• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - Nieuwe Jurisprudentie - GEANNULEERD

GEANNULEERD - Nieuwe Jurisprudentie - GEANNULEERD

Nieuwe Jurisprudentie Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.

Bedrijfsopvolging voor de DGA / 17-06-2020

Bedrijfsopvolging voor de DGA / 17-06-2020

In deze cursus wordt ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, en worden de knelpunten en onduidelijkheden van deze faciliteiten blootgelegd. De focus zal liggen op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en praktijk.

Excessief lenen bij eigen BV & Box 3 / 18-06-2020

Excessief lenen bij eigen BV & Box 3 / 18-06-2020

In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwe maatregel ‘excessief lenen bij de eigen bv’ en de aangekondigde plannen met betrekking tot box 3. Belangrijke vraag zal daarbij zijn of de dubbele belastingheffing die in het conceptwetsvoorstel lag opgesloten, in het definitieve wetsvoorstel zal terugkeren.

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

In deze PAOB-cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!