• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale actualiteiten DGA-BV - 29 juni 2021 - online of fysiek te volgen

Fiscale actualiteiten DGA-BV - 29 juni 2021 - online of fysiek te volgen

De directeur-aandeelhouder (DGA) verkeert in een bijzondere fiscale positie. Naast aandeelhouder, is hij ook werknemer en vaak ook nog geldverschaffer of borgsteller. Dit maakt dat hij te maken heeft met de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting, de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting en eventueel de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij schenken en overlijden komen tevens de schenk- erfbelasting om de hoek kijken die voor de DGA bijzondere regels bevat, vooral de bekende bedrijfsopvolgingsregeling. Hierbij volgen de nieuwe wettelijke regelingen elkaar de laatste jaren ook nog eens in hoog tempo op. Inmiddels is het aanmerkelijkbelangtarief gestegen naar 26,9% per 2021 en er komt een maatregel om excessief lenen van de bv tegen te gaan. Daarnaast maken DGA’s steeds vaker gebruik van bijzondere rechtsvormen, zoals de open CV en het (open) fonds voor gemene rekening. Kortom, voldoende stof voor bespreking. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het financiële verkeer tussen de directeur-aandeelhouder en zijn BV’s.

Actualiteiten Inkomstenbelasting - 1 juli 2021 - online of fysiek te volgen

Actualiteiten Inkomstenbelasting - 1 juli 2021 - online of fysiek te volgen

In de PAOB-cursus Actualiteiten IB worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie behandeld met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen, zoals de winst uit onderneming, de bedrijfsopvolging, de eigen woning, het resultaat uit overige werkzaamheden, de terbeschikkingstellingsregeling, het aanmerkelijk belang en box 3. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de alle actuele ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!