• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale vastgoedactualiteiten - 3 november 2021

Fiscale vastgoedactualiteiten - 3 november 2021

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Na deze dag bent u weer bijgepraat ‘over de hele linie’ en klaar voor de praktijk.

Actualiteiten formeel belastingrecht - 18 november 2021

Actualiteiten formeel belastingrecht - 18 november 2021

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons.

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 2 december 2021

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 2 december 2021

De uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord leidt tot grote wijzigingen op het gebied van toekomstvoorzieningen: pensioen, lijfrenten en arbeidsongeschiktheids-voorzieningen. De uitwerking van dit Pensioenakkoord heeft deels plaatsgevonden in de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Het sluitstuk, tevens belangrijkste onderdeel, wordt gevormd door de Wet toekomst pensioenen. De concept-versie daarvan is in december 2020 verschenen. Naar verwachting volgt het definitieve wetsvoorstel begin 2022.

Belastingpakket 2022 - 9 december 2021

Belastingpakket 2022 - 9 december 2021

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2022. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn.

Actualiteiten bedrijfsopvolging - 21 december 2021

Actualiteiten bedrijfsopvolging - 21 december 2021

Opvolging van het bedrijf is een ingrijpend proces voor de directeur-aandeelhouder, niet alleen emotioneel maar ook zakelijk. De fiscaliteit rondom dit thema is niet eenvoudig en volop in beweging. Weliswaar bevatten de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 een aantal faciliteiten om de bedrijfsopvolging niet te bemoeilijken, maar deze faciliteiten zitten vol voetangels en klemmen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en worden de knelpunten en onduidelijkheden blootgelegd.