• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - Nieuwe Jurisprudentie - GEANNULEERD

GEANNULEERD - Nieuwe Jurisprudentie - GEANNULEERD

Nieuwe Jurisprudentie Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.

Concernfinanciering / 9-10-2020

Concernfinanciering / 9-10-2020

De wijzigingen op het gebied van concernfinanciering volgen elkaar in hoog tempo op. Tijdens de cursus wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken, zodat u toegerust bent om in de praktijk met deze complexe materie om te gaan.

Actualiteiten formeel recht / 22-10-2020

Actualiteiten formeel recht / 22-10-2020

In deze cursus krijgt u inzicht in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht en krijgt u praktijkvoorbeelden waaruit het belang van een goede en tijdige strategiebepaling naar voren komt.

Agro-fiscale actualiteiten / 30-10-2020

Agro-fiscale actualiteiten / 30-10-2020

In deze cursus wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op agrofiscaal gebied. Recente rechtspraak, nieuw beleid en nieuwe wetgeving worden behandeld. U bent na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op agro-fiscaal terrein.

Grensoverschrijdende arbeid / 5-11-2020

Grensoverschrijdende arbeid / 5-11-2020

Het werken over de grens, is in de laatste jaren sterk toegenomen. Werknemers en zelfstandigen werken steeds meer grensoverschrijdend. Nederlandse bedrijven zenden hun personeel uit naar het buitenland en Nederland vult haar tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten aan met buitenlandse werknemers of zelfstandigen. Waar zijn die grensoverschrijdende werkers onderworpen aan de belastingheffing en de verzekerings- en premieplicht? Na deze cursus bent u weer helemaal bijgepraat.

Beleggingsinstellingen / 12-11-2020

Beleggingsinstellingen / 12-11-2020

Centraal in deze cursus staan de fiscale faciliteiten voor beleggingsinstellingen. Naast de fiscale apsecten zal ook worden ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van de financiële toezichtwetgeving.

Echtscheiding / 17-11-2020

Echtscheiding / 17-11-2020

De echtscheiding is een kruispunt in het leven met grote financiële gevolgen. Deze cursus geeft u een actueel overzicht in alle fiscale en financiële aspecten van de echtscheiding. Na deze cursus bent u weer helemaal fiscaal actueel en bijgepraat.

Fiscaal reorganiseren in het MKB / 18-11-2020

Fiscaal reorganiseren in het MKB / 18-11-2020

In deze cursus bespreken de docenten de diverse mogelijkheden om fiscaal vriendelijk binnen het concern (intern) te reorganiseren, zetten zij de fiscale reorganisatiefaciliteiten naast elkaar en geven ze aan welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. De nadruk ligt hierbij op de dga.

Fiscale vastgoedactualiteiten / 19-11-2020

Fiscale vastgoedactualiteiten / 19-11-2020

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Na deze dag bent u weer bijgepraat ‘over de hele linie’ en klaar voor de praktijk.

Actualiteiten BTW voor het MKB / 25-11-2020

Actualiteiten BTW voor het MKB / 25-11-2020

Ook het afgelopen jaar hebben zich weer veel ontwikkelingen op het terrein van de btw voorgedaan. Tijdens de studiedag worden deze btw-actualiteiten uitgebreid behandeld. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de nationale rechters. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk.

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

In deze PAOB-cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!

Kosten van verduurzaming en energietransitie in de winstsfeer / 10-12-2020

Kosten van verduurzaming en energietransitie in de winstsfeer / 10-12-2020

Tijdens deze studiemiddag wordt u bijgepraat over recente ontwikkelingen van de fiscale thema’s afschrijven en afwaarderen, onderhoud en verbetering, modernisering en onderhoudsvoorziening. Daarbij wordt aandacht besteed aan relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk bij het verduurzamen en de energietransitie.

Actualiteiten loonheffingen / 15-12-2020

Actualiteiten loonheffingen / 15-12-2020

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de wijzigingen voor inhoudingsplichtingen en werknemers. Daarbij zullen de relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse loonheffingenpraktijk aan bod komen.