• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Echtscheiding / 17-11-2020

Echtscheiding / 17-11-2020

De echtscheiding is een kruispunt in het leven met grote financiële gevolgen. Deze cursus geeft u een actueel overzicht in alle fiscale en financiële aspecten van de echtscheiding. Na deze cursus bent u weer helemaal fiscaal actueel en bijgepraat.

Fiscaal reorganiseren in het MKB / 18-11-2020

Fiscaal reorganiseren in het MKB / 18-11-2020

In deze cursus bespreken de docenten de diverse mogelijkheden om fiscaal vriendelijk binnen het concern (intern) te reorganiseren, zetten zij de fiscale reorganisatiefaciliteiten naast elkaar en geven ze aan welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. De nadruk ligt hierbij op de dga.

Fiscale vastgoedactualiteiten / 19-11-2020

Fiscale vastgoedactualiteiten / 19-11-2020

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Na deze dag bent u weer bijgepraat ‘over de hele linie’ en klaar voor de praktijk.

Actualiteiten BTW voor het MKB / 25-11-2020

Actualiteiten BTW voor het MKB / 25-11-2020

Ook het afgelopen jaar hebben zich weer veel ontwikkelingen op het terrein van de btw voorgedaan. Tijdens de studiedag worden deze btw-actualiteiten uitgebreid behandeld. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de nationale rechters. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk.

Goed Koopmansgebruik en HIR / 1-12-2020

Goed Koopmansgebruik en HIR  / 1-12-2020

De HIR was lange tijd slechts een codificatie van de ruilgedachte binnen goed koopmansgebruik. Maar de zelfstandige ontwikkeling van de HIR is de laatste jaren enorm geweest. Natuurlijk blijft wel de samenhang en vandaar dan ook dat beide onderwerpen in een cursus worden aangeboden. Tijdens de cursus wordt basiskennis bekend verondersteld en de nadruk gelegd op de actuele ontwikkelingen.

Belastingpakket 2021 / 2-12-2020

Belastingpakket 2021 / 2-12-2020

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2021. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn.

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

In deze PAOB-cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!

Kosten van verduurzaming en energietransitie in de winstsfeer / 10-12-2020

Kosten van verduurzaming en energietransitie in de winstsfeer / 10-12-2020

Tijdens deze studiemiddag wordt u bijgepraat over recente ontwikkelingen van de fiscale thema’s afschrijven en afwaarderen, onderhoud en verbetering, modernisering en onderhoudsvoorziening. Daarbij wordt aandacht besteed aan relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk bij het verduurzamen en de energietransitie.

Actualiteiten schenk- en erfbelasting / 11-12-2020

Actualiteiten schenk- en erfbelasting / 11-12-2020

De civiele en fiscale aspecten zullen besproken worden van een aantal onderwerpen op het gebied van de schenking, zoals de herroepelijke schenking, de schenking onder schuldigerkenning, het aangaan van een beperkte gemeenschap en schenking, schenking van ondernemingsvermogen en de meerwaardeclausule. Op het gebied van het erfrecht zullen onder meer diverse testamentvarianten (waaronder het combitestament), bewind en executele en de edelweisswetgeving aan de orde komen. Vanzelfsprekend wordt uitgebreid stilgestaan bij de meest recente ontwikkelingen in wetgeving, besluiten en rechtspraak.

Actualiteiten loonheffingen / 15-12-2020

Actualiteiten loonheffingen / 15-12-2020

In deze cursus zal aandacht worden besteed aan de wijzigingen voor inhoudingsplichtingen en werknemers. Daarbij zullen de relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse loonheffingenpraktijk aan bod komen.

Excessief lenen eigen bv en Box 3 17-12-2020

Excessief lenen eigen bv en Box 3 17-12-2020

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. Dit wetsvoorstel is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB op korte termijn hierover een cursus organiseert.