• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Estate planning / 02-04-2020

Estate planning / 02-04-2020

De estate planning zal worden toegelicht aan de hand van enkele actuele fiscale onderdelen. Ook zal aandacht zijn voor civielrechtelijke aspecten van de estate planning.

Btw-actualiteiten / 22-04-2020

Btw-actualiteiten / 22-04-2020

Ook het afgelopen jaar hebben zich weer veel ontwikkelingen op het terrein van de btw voorgedaan. Tijdens de studiedag worden deze btw-actualiteiten uitgebreid behandeld. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de nationale rechters en de nieuwe regelgeving en besluiten. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk.

Nieuwe Jurisprudentie / 26-05-2020

Nieuwe Jurisprudentie / 26-05-2020

Nieuwe Jurisprudentie Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.

Bedrijfsopvolging voor de DGA / 17-06-2020

Bedrijfsopvolging voor de DGA / 17-06-2020

In deze cursus wordt ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, en worden de knelpunten en onduidelijkheden van deze faciliteiten blootgelegd. De focus zal liggen op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en praktijk.

Excessief lenen bij eigen BV & Box 3 / 18-06-2020

Excessief lenen bij eigen BV & Box 3 / 18-06-2020

In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwe maatregel ‘excessief lenen bij de eigen bv’ en de aangekondigde plannen met betrekking tot box 3. Belangrijke vraag zal daarbij zijn of de dubbele belastingheffing die in het conceptwetsvoorstel lag opgesloten, in het definitieve wetsvoorstel zal terugkeren.