• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

PAOB

Het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB) is opgericht om te voorzien in bijscholing op fiscaal terrein, zowel met betrekking tot bestaande als voorgestelde wetgeving, alsook ten aanzien van de ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak. Het PAOB richt zich op de Nederlandse fiscale regelgeving en rechtspraak, alsook op de internationale fiscale ontwikkelingen waaronder de ontwikkelingen in het Europese fiscale recht.
Het PAOB is een samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen van de Nederlandse universiteiten.
Het PAOB werkt op een informele wijze samen met de Belastingdienst, de NOB en de RB. Dat betekent voor de laatste twee organisaties dat de cursussen kwalificeren voor PE-punten. Daarnaast vindt met de genoemde organisaties ook overleg plaats over het opleidingsprogramma.
Een belangrijk kenmerk van de door het PAOB georganiserde cursussen is de mogelijkheid om op een informele wijze kennis uit te wisselen tussen fiscale disciplines (inspecteurs, adviseurs, beleidsmedewerkers en medewerkers bij de rechterlijke macht). Dit geeft de cursussen een belangrijke meerwaarde. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit prof. dr. Peter Kavelaars (voorzitter) en drs. Marcel H.M. Smeets (penningmeester). Het algemeen bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van de fiscale vakgroepen. Het dagelijks bestuur wordt bij de samenstelling van het programma tevens ondersteund door
prof. dr. E.J.W Heithuis. 

 

Als u maandelijks onze nieuwsbrief wilt ontvangen waarin een overzicht is opgenomen van het actuele cursusaanbod, stuur dan een mail naar info@paob.nl.Contactgegevens:

PAOB
Carina van der Hoeven
Burg. Oudlaan 50, kamer J5-15
3062 PA Rotterdam
Postbus 1738, 3000 DR  Rotterdam
06 13127402
info@paob.nl

 

Gewaarborgde kwaliteit

Lees meer

Als cursist bij PAOB profiteert u van een hoogwaardig korps van docenten. De docenten van PAOB, veelal aangesloten bij de in PAOB samenwerkende universiteiten, zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale wetenschap en de fiscale praktijk. Op deze manier sluiten de cursussen nauw aan bij de inhoudelijke en praktijkontwikkelingen in het fiscale vakgebied. Bovendien bewaken de docenten mede dat het cursuspakket relevant en actueel blijft. Wij hebben met onze programmacommissie, adviesraad en docenten een uniek, zeer hoogwaardig en praktijkgericht cursusaanbod ontwikkeld.
Een belangrijke meerwaarde van de door PAOB aangeboden cursussen is er in gelegen dat deelnemers afkomstig zijn uit allerlei fiscale beroepsgroepen (adviseurs, inspecteurs, bedrijfsfiscalisten, inspecteurs, medewerkers verbonden aan het ministerie van Financiën, leden van de rechterlijke macht) hetgeen voor een additionele dynamiek zorgt en tot een belangrijke meerwaarde in het kader van de kennisoverdracht.

Universiteiten die participeren in PAOB zijn (de fiscale vakgroepen van):

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Universiteit Leiden
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Nijenrode Business Universiteit
 • Universiteit van Maastricht
 • Universiteit Tilburg
 • Radboud Universiteit

U kiest zelf

Lees meer

In ons aanbod treft u een ruim, actueel en praktijkgericht cursusaanbod, waarbij we jaarlijks een programma van ongeveer 25 bijeenkomsten voor fiscalisten aanbieden. De studiedagen vinden in de regel plaats van 11.00 tot 18.00 in (de buurt van) Utrecht. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit uitdrukkelijk bij de desbetreffende studiedag vermeld. Sommige cursussen duren van 14.00 tot 18.00 uur.

Accreditatie

Lees meer

De cursussen van PAOB zijn geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs (RB). Tevens voldoen de cursussen aan de voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
Het bij de cursus vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van de RB-en de NOB-leden.

Contact opnemen

PAOB

Carina van der Hoeven 

Kamer J5-15

Burg. Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

06 13127402

E-mail: info@paob.nl

Direct inschrijven?