• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

PAOB

Het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB) is ingesteld om te voorzien in de, door de steeds ingewikkelder wordende belastingwetgeving, ontstane behoefte aan bijscholing in bestaand en scholing in nieuw recht. Het PAOB is een samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen van de Nederlandse Universiteiten.

Als u 1 keer per maand onze nieuwsbrief wilt ontvangen, stuur een mailtje naar info@paob.nl.contactgegevens PAOB

PAOB
Burg. Oudlaan 50 kmr J5-15
3062 PA Rotterdam
010 4081470

 

Gewaarborgde kwaliteit

Lees meer

Als klant van PAOB profiteert u vooral van een gewaarborgde stroom van topauteurs. De docenten van PAOB, veelal aangesloten bij de met ons samenwerkende universiteiten, zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale praktijk en de wetenschap. Op deze manier sluit ons aanbod nauw aan bij de inhoudelijke en praktijkontwikkelingen in uw vak. Bovendien bewaken zij mede dat het cursuspakket relevant en actueel blijft. Wij hebben met onze programmacommissie, adviesraad en docenten een uniek, zeer praktijkgericht cursusaanbod ontwikkeld.

Universiteiten die met ons samenwerken:

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Universiteit Leiden
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nijenrode Business Universiteit

U kiest zelf

Lees meer

In ons aanbod treft u een ruim, actueel en praktijkgericht cursusaanbod, waarbij we een programma van ongeveer 50 bijeenkomsten voor fiscalisten aanbieden. De studiedagen vinden van 11.00 tot 18.00 plaats in Utrecht. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit uitdrukkelijk bij de desbetreffende studiedag vermeld. Sommige cursussen zijn van 14.00 tot 18.00 uur.

Accreditatie

Lees meer

De cursussen van PAOB zijn geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs (RB). Tevens is PAOB van oordeel dat de cursussen voldoen aan de minimumvoorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het bij de cursus vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Aankomende cursussen

Contact opnemen

Carina van der Hoeven 

Kamer J5-15

Burg. Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Tel: 010 408 1470 

E-mail: info@paob.nl

Direct inschrijven?