PAOB

Het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB) is ingesteld om te voorzien in de, door de steeds ingewikkelder wordende belastingwetgeving, ontstane behoefte aan bijscholing in bestaand en scholing in nieuw recht. Het PAOB is een samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen van de Nederlandse universiteiten.

Gewaarborgde kwaliteit

Als klant van PAOB profiteert u vooral van een gewaarborgde stroom van topauteurs. De docenten van PAOB, veelal aangesloten bij de met ons samenwerkende universiteiten, zijn gerenommeerde professionals uit de Nederlandse fiscale praktijk en de wetenschap. Op deze manier sluit ons aanbod nauw aan bij de inhoudelijke en praktijkontwikkelingen in uw vak. Bovendien bewaken zij mede dat het cursuspakket relevant en actueel blijft. Wij hebben met onze programmacommissie, adviesraad en docenten een uniek, zeer praktijkgericht cursusaanbod ontwikkeld.

Universiteiten die met ons samenwerken:

  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Universiteit Leiden
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Vrije Universiteit Amsterdam
  • Nijenrode Business Universiteit

U kiest zelf

In ons aanbod treft u een ruim, actueel en praktijkgericht cursusaanbod, waarbij we een programma van ongeveer 50 bijeenkomsten voor fiscalisten aanbieden. De studiedagen vinden van 10.00 tot 17.00 plaats in Utrecht. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit uitdrukkelijk bij de desbetreffende studiedag vermeld. Spitsuur cursussen zijn van 16.00 tot 20.00 uur.

Accreditatie

De cursussen van PAOB zijn geaccrediteerd door het Register Belastingadviseurs (RB). Tevens is PAOB van oordeel dat de cursussen voldoen aan de minimumvoorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het bij de cursus vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Aankomende cursussen op locatie

25 Oct

Actualiteiten inkomstenbelasting

In deze cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de volgende voor de fiscale praktijk belangrijke IB-onderwerpen: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, de eigen woning, resultaat uit […]

Prof. dr. J.P. Boer Mr. dr. M.J. Hoogeveen
Najaar
28 Oct

Actualiteiten schenk- en erfbelasting

In deze cursus worden de diverse onderwerpen op het gebied van de Successiewet zowel vanuit civielrechtelijk als vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt belicht. Het overkoepelende thema is de vermogensoverheveling tijdens leven en […]

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg Prof. mr. N.C.G. Gubbels
Najaar
29 Oct

Fiscale vastgoedactualiteiten

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Tom Berkhout en René van der […]

Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS
Najaar
5 Nov

Personenvennootschappen

Doelgroep Academisch gevormde fiscalisten en andere belangstellenden die op een vergelijkbaar niveau werkzaam zijn, zoals zij die werkzaam zijn in de belastingadviespraktijk, de advocatuur, het notariaat, evenals accountants en medewerkers […]

Mr. dr. M.L.M. van Kempen
Najaar

Docenten aan het woord

A. van Eijsden

Ministerie van Financiën
De noodzaak om bij te blijven in het altijd veranderende fiscale landschap behoeft nauwelijks benadrukt te worden. De reden waarom ik met plezier doceer bij PAO Belastingwetenschap is dat vrijwel altijd uitsluitend geïnteresseerde deelnemers inschrijven voor de aangeboden cursussen.

mr. drs. F.J.P.M. Haas

Vice-president van het gerechtshof te Amsterdam
Mijn jarenlange ervaring als docent heeft mij geleerd dat de cursussen van PAO Belastingwetenschap zeer gewaardeerd worden. Niet alleen vanwege het hoge inhoudelijke niveau van de cursussen, maar ook omdat de cursussen fungeren als ontmoetingsplaats van academische professionals.

prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Universiteit van Amsterdam, Open Universiteit, BDO
Je bent als fiscalist nooit uitgeleerd. En waar kun je die permanente educatie nu beter doen dan bij PAO Belastingwetenschap, het samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen fiscale economie en fiscaal recht van alle universiteiten in Nederland.