• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Renteaftrekbeperking in de VpB - 18 oktober 2024

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de recente arresten van de Hoge Raad op het gebied van de renteaftrek, fraus legis, fiscale eenheid, deelnemingsvrijstelling, liquidatieverlies, onzakelijke lening en goed koopmansgebruik. Ook wordt ingegaan op verschillende zaken die thans onder de rechter zijn, denk in het bijzonder aan de conclusies van de A-G. Bij de behandeling van de actualiteiten zullen ook de standpunten van de kennisgroepen worden behandeld. Ook zal worden ingegaan op recent beleid (o.a. besluit inzake fiscale eenheid).

In deze cursus wordt ook ingegaan op de voorstellen die op Prinsjesdag worden gedaan op het gebied van de vennootschapsbelasting.

Tevens wordt ingegaan op diverse Europese aspecten. Denk in dit verband ook aan de conclusie van de A-G bij het HvJ over de vraag in hoeverre artikel 10a Wet Vpb in strijd is met het EU-recht op grond van het Lexel-arrest.

De docenten zullen meerdere casusposities behandelen. Ook is er alle ruimte om uw vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

Na deze cursus bent u weer volledig up to date met betrekking tot de vennootschapsbelasting.

Cursus Details

Datum:

18 oktober 2024

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Prijs:

€ 525- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Dr. A. Hofman

Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk