• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Pillar 2 - 14 juni 2024

Het vakgebied van de belastingadviseur is dit jaar nog rijker geworden met de Wet minimumbelasting 2024. Deze wet is een uitvloeisel van het politieke akkoord dat op mondiaal niveau is bereikt over de herziening van het internationale belastingstelsel. Met ‘Pijler 2’ is een minimumwinstbelasting afgesproken van 15% voor grote ondernemingen in elke jurisdictie waar zij actief zijn. De OESO-modelregels die hiervoor zijn vastgesteld zijn door de Europese Unie omarmd en in de Europese Pijler 2-richtlijn neergelegd. Nederland heeft deze richtlijn (en daarmee indirect de OESO-modelregels) geïmplementeerd met de Wet minimumbelasting 2024.

In deze cursus, waarin ook aandacht is voor de toepassing van de Wet minimumbelasting 2024 in de praktijk van de MKB-advisering, komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Achtergrond en totstandkoming van de Wet minimumbelasting 2024
  2. Wanneer is sprake van een groep voor Pijler 2-doeleiden en welke groepsentiteiten zijn uitgesloten?
  3. De verschillende heffingstechnieken (binnenlandse bijheffing, inkomen-inclusiebijheffing en de onderbelastewinstbijheffing) en hun rangorde
  4. Hoe wordt het effectieve belastingtarief berekend?
  5. Wat kwalificerend inkomen en wat zijn betrokken belastingen?
  6. Welke informatie moet worden verstrekt in de bijheffing-informatieaangifte?

Tijdens de cursus worden veel voorbeelden gegeven. Aan het eind van de dag bent u uitstekend geïnformeerd over deze nieuwe wet.

Cursus Details

Datum:

14 juni 2024

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11:00 - 18:00

Prijs:

€ 525,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 punten NOB

Docenten

De heer dr. mr Hein Vermeulen
Mevrouw mr. Ciska Wisman
De heer mr. Mohamed Maatoug