• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kwalificatie buitenlandse entiteiten/personenvennootschappen - 14 november 2024

Het kwalificeren van buitenlandse rechtsvormen voor de toepassing in de directe belastingen krijgt met ingang van 2025 een wettelijke basis. Met deze wetswijzigingen vervalt het zogenoemde unanieme toestemmingsvereiste, waardoor de open cv uit de fiscaliteit verdwijnt en het fonds voor gemene rekening een nieuwe definitie krijgt. Deze wetswijzigingen zijn in december 2023 aangenomen. In deze cursus wordt diepgaand ingegaan op deze wetswijzigingen. Onderwerpen, die hierbij aan de hand van praktijkvoorbeelden de revue passeren, gaan in op de wijze waarop Nederland nu en vanaf 2025 buitenlandse rechtsvormen kwalificeert, welke kwalificatiemethoden daarbij van belang zijn, het concept delegatiebesluit (amvb), het afschaffen van de open cv en de nieuwe definitie van het fonds voor gemene rekening, het in 2024 van kracht zijnde overgangsrecht, alsmede de nieuwe vormgeving van de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht.

Cursus Details

Datum:

14 november 2024

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Houten

Prijs:

€ 525,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

De heer prof. dr. A.J.A. Stevens
De heer P-J.B. Tuk