• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscaal boeterecht - 28 november 2024

Op deze studiedag wordt ingegaan op een aantal centrale leerstukken en wordt aan de hand van regelgeving en jurisprudentie van de Hoge Raad en het EVRM een overzicht gegeven van het actuele fiscale boeterecht.

De positie van de beboete belanghebbende is door de werking van de mensenrechtenverdragen heel anders dan die van dezelfde belanghebbende als belastingplichtige. Het opleggen van een boete geldt immers als ‘criminal charge’ in de zin van het EVRM. Wordt over een belastingaanslag met een boete getwist – in bezwaar of in beroep – dan vinden er als het ware tegelijk twee wedstrijden plaats met geheel andere spelregels. Bij het opleggen van een boete, het voeren van verweer tegen een boete, en bij de rechterlijke toetsing van de juistheid van een boete, vervullen de inspecteur, de adviseur van belanghebbende, en de belastingrechter taken die steeds meer vergelijkbaar zijn met die van de officier van justitie, de raadsman in strafzaken, en de strafrechter. Kennis van het fiscale boeterecht en van centrale leerstukken die ook in het strafrecht een belangrijke rol spelen zoals opzet en schuld, deelneming (waaronder medeplegen), strafuitsluitingsgronden, strafmaatbepaling (hoe hoog moet de boete zijn), samenloop en de ‘una-via leer’, en het recht niet te hoeven meewerken aan de eigen veroordeling (het nemo tenetur-beginsel), is voor ieder die werkzaam is in het belastingrecht onontbeerlijk geworden. Daarbij komt dat het fiscale boeterecht door nieuwe regelgeving en jurisprudentie geen rustig bezit is.

Cursus Details

Datum:

28 november 2024

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk hotel in Utrecht

Prijs:

€ 525,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. drs. F.J.P.M. Haas
Prof. mr. dr. G.J.M.E. de Bont
Mr. dr. I.J. Krukkert AA