• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Box 3 - 9 oktober 2024

Box 3 in transitie

Het blijft onrustig rond box 3. Niet alleen heeft het Kerstarrest geleid tot een nieuwe vormgeving van box 3 - deels met terugwerkende kracht - ook met de naweeën van het Kerstarrest in de rechtspraak hebben we nog steeds te maken. Daarnaast is de vervangende regelregel ook voorwerp van toetsing aan het EVRM geworden en wordt daar dit voorjaar door de Hoge Raad een oordeel over de juridische houdbaarheid over geveld met als mogelijke uitkomst dat ook die regels niet voldoen. Vragen als wat valt er volgens de Hoge Raad onder werkelijk rendement, hoe moet de buitenlandse vakantiewoning worden belast, is bij teruggaaf van box 3 belasting ook nog een rentevergoeding op zijn plaats, zullen mogelijk aan de orde komen. Tot slot liggen er de contouren van het nieuwe - definitieve? - stelsel met een gecombineerde vermogensaanwas en vermogenswinstbelasting die in de conceptfase ook al weer is bijgesteld. Wat betekenen de nieuwe regels bijvoorbeeld qua administratieplicht? In deze cursus komen deze ontwikkelingen alle aan de orde.

Cursus Details

Datum:

9 oktober 2024

Tijd:

13.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Prijs:

€ 350,- ex. BTW

Accreditatie:

4.5 punten RB

4.5 uren NOB

Docent

De heer drs. C. Overduin