• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Bedrijfsopvolging - 16 oktober 2024

In deze cursus wordt ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, en worden de knelpunten en onduidelijkheden van deze faciliteiten blootgelegd. De focus zal liggen op recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en praktijk.

Opvolging van het bedrijf is een ingrijpend proces voor de directeur-aandeelhouder, niet alleen emotioneel maar ook zakelijk. De fiscaliteit rondom dit thema is niet eenvoudig en volop in beweging. Weliswaar bevatten de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 een aantal faciliteiten om de bedrijfsopvolging niet te bemoeilijken, maar deze faciliteiten zitten vol voetangels en klemmen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en worden de knelpunten en onduidelijkheden blootgelegd.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn:

 • Art. 4.12a Wet IB 2001;
 • Indirect (soort) aanmerkelijk belang (toerekeningsregeling)
 • Medegerechtigdheid en preferente aandelen
 • Soortaandelen en tracking stocks
 • Fictieve verkrijgingen, herroepelijke schenking en tweetrapsmaking/-schenking
 • Bezits- en voortzettingseis
 • Reorganiseren met oog op bedrijfsopvolging
 • Recente wetgeving, jurisprudentie en beleid

De docenten zullen zich tijdens de cursus, mede gelet op de beperkte tijd, concentreren op recente ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en beleid. Zij gaan er derhalve vanuit dat basiskennis van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting aanwezig is.

Na afloop van deze cursus bent u weer helemaal bij wat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting betreft!

Cursus Details

Datum:

16 oktober 2024

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Prijs:

€ 525,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Edwin Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Edwin Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is hij redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

Mevrouw mr. M. Zijgers