• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Actualiteiten formeel belastingrecht - 8 november 2024

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt ver achter ons Procedures worden veelal gewonnen of verloren op formele punten, zoals bewijs(last). Die spelregels zijn, net als het materiële belastingrecht, geen rustig bezit maar aan voortdurende verandering onderhevig. Wetgever en belastingrechter produceren een constante stroom aan nieuwe regels. Up-to-date kennis van het formele belastingrecht is essentieel voor iedereen die op enigerlei wijze professioneel werkzaam is in het belastingrecht. Ook voor hen die nauwelijks of niet procederen. Het onderkennen van de (proces)positie is immers in iedere discussie tussen belastingplichtigen en de belastingdienst voor beide partijen van wezenlijk belang. Tijdens deze cursusdag zult u inzicht krijgen in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht.

De inhoud van de dag wordt door de actualiteit bepaald. Aan de orde komen naast (eventuele) nieuwe wetgeving onder andere ontwikkelingen rond:

 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Algemene rechtsbeginselen (EVRM, art. 1 EP, Handvest EU)
 • Navordering en naheffing
 • Stelplicht en bewijslast
 • Fiscaal boeterecht
 • Informatieverplichtingen (w.o. de informatiebeschikking)
 • Ontvankelijkheidskwesties
 • (Proces)kosten en vergoeding van (immateriële) schade

Cursus Details

Datum:

8 november 2024

Plaats:

Van der Valk hotel te Utrecht

Tijd:
13.00 - 17.00

Prijs:
€ 350,- ex. BTW

Accreditatie:
3.5 punten RB
3.5 uren NOB

Docent

Mr.drs. F.J.P.M. Haas

Vice-president van het Gerechtshof Amsterdam; annotator BNB.