• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Mr. A.J.M. Arends

Lijst van ECLI-nummers van op 26-10-2020 te behandelen jurisprudentie bij onderdeel Inkomstenbelasting

ECLI:NL:GHARL:2020:2982 (ongebruikelijke tbs en onzakelijke lening)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2982

ECLI:NL:HR:2020:1448 (tuinhuis)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1448

ECLI:NL:GHDHA:2020:887 (kamerverhuurvrijstelling)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:887

ECLI:NL:GHARL:2020:791 (getande woningen)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:791

ECLI:NL:GHSHE:2020:1296 (kraakwacht)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:1296

ECLI:NL:GHARL:2019:5833 (twee eigen woningen)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5833

ECLI:NL:HR:2019:1780 (herallocatie eigenwoningschuld)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1780

ECLI:NL:RBZWB:2019:5946 (hypotheekrenteaftrek bij scheiding)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:5946

ECLI:NL:RBZWB:2019:5946 (hypotheekrenteaftrek en economische eigendom)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:5946

ECLI:NL:HR:2020:1111 (renteaftrek familielening)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1111

ECLI:NL:HR:2020:972 (doorcertificering)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:972

ECLI:NL:GHARL:2020:1519 (aftrek hypotheekrente in box 2)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:1519

ECLI:NL:GHARL:2020:1833 (doorschuiffaciliteit igv 1% belang)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:1833

ECLI:NL:GHARL:2020:1833 (kosten renteswap)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:1833

ECLI:NL:GHSHE:2020:2000 (strijdigheid box 3 in 2017)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:2000

ECLI:NL:GHAMS:2020:2540 (oordeel individuele vraag zonder stelselvraag)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:2540

ECLI:NL:GHARL:2020:7854 (oordeel individuele vraag zonder stelselvraag)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:7854

ECLI:NL:HR:2020:831 en 994 (hoe individuele vraag te beoordelen)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:831 en
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:994

ECLI:NL:GHAMS:2020:2538 (interen op vermogen)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:2538

ECLI:NL:HR:2020:1398 (waardering box 3-vordering)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1398

ECLI:NL:RBZWB:2019:5777 (giftenaftrek p.u.)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:5777

 

 

prof. dr. H. Vermeulen

Nieuwe jurisprudentie met betrekking tot Vpb/Internationaal/Europees 2020

VPB

Deelnemingsvrijstelling

- Hoge Raad 10 juli 2020, 18/03268, V-N 2020/34.8 (Deelnemingsvrijstelling niet van toepassing op schadevergoeding)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1270

- HR 25 september 2020, nr. 19/03616, V-N 2020/47.11 (Geen deelnemingsvrijstelling voor rente)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1503

- Hoge Raad 7 juli 2019, nr. 17/04077, V-N 2019/29.6 (Verbondenheid moet worden getoetst op vereffeningstijdstip)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:886

- Hoge Raad 10 juli 2020, 19/05452, V-N 2020/38.8 en Hof Arnhem-Leeuwarden 22 oktober 2019, 18/00235-00236, V-N 2020/4.1.1., r.o. 4.7 (Geen liquidatieverlies bij om niet verkregen vordering)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1261 en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:8929

- Hof ‘s-Hertogenbosch 17 oktober 2018, nr. 18/00716 en 19/00047, V-N 2019/60.8 (Verkoopkosten deelneming grotendeels niet aftrekbaar)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3835 en

- Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, nr. 18/00618 en 18/00619, V-N 2020/14.10 (Managementvergoeding geen onbelast deelnemingsvoordeel)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10721

Renteaftrek

- Hoge Raad 15 mei 2020, nr. 18/03178, V-N 2020/24.9 (Rente op perpetuals is aftrekbaar)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:874

- Hoge Raad 22 maart 2019, nr. 18/02329, V-N 2019/ 16.9 (Geen renteaftrek bij onvoldoende parallellie tussen interne en externe lening)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:394

- Hoge Raad 10 mei 2019, nr. 17/05180, V-N 2019/23.8 (Rente op aankoopschuld is aftrekbaar omdat schuld tot vermogen winningsbedrijf behoort)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:687

Fiscale eenheid

- Hof Arnhem-Leeuwarden 16 juni 2020, 19/00332, V-N 2020/41.5 (Geen kwijtscheldingswinstvrijstelling voor uit FE ontvoegde dochter)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:4459

- Hof ‘s-Hertogenbosch 12 juli 2019, 18/00381, V-N 2019/59.10 (Negatief opgeofferd bedrag bij ontvoeging uit fiscale eenheid)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:2454

Fusie en splitsing

- Hoge Raad 13 september 2019, nr. 18/04792, V-N 2019/43.9 (Zakelijke overwegingen voor splitsing ondanks verkoop)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1297

- Hof Arnhem-Leeuwarden 17 december 2019, V-N 2020/7.16 (Geen vrijstelling overdrachtsbelasting voor ruziesplitsing, ondanks vrijstelling IB en VPB)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10951

Algemeen en totaalwinst

- Hof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2020, 19/00523, V-N 2020/35.8 (Kwijtscheldingswinst mag in eerder jaar worden genomen)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2781

- HR 15 maart 2019, nr. 17/02551, V-N 2019/15.6 (Bewijslast van informele kapitaalstorting rust op belastingplichtige)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:355

- Hoge Raad 10 mei 2019, nrs. 17/04930, 17/05713 en 17/05714, V-N.2019/23.9 en Hoge Raad 10 mei 2019, nrs. 17/04930, 17/05713 en 17/05714, V-N.2019/23.10 (Hoge Raad verduidelijkt reikwijdte Paraplukrediet-arrest)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:681 en https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:683 en
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:682 en
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:681 en
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:683 en
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:682

Internationaal belastingrecht

- Rechtbank Noord-Holland, MK, 2 juli 2019, nr. HAA 16/3056bis en HAA 18/360bis, V-N 2019/50.8 (Na zetelverplaatsing geen Nederlandse dividendbelasting meer)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5714

- Hoge Raad 10 januari 2020, 18/00291, V-N 2020/4.8 (Dividenduitkering belast op grond van ‘technisch ab’-regeling in VPB)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:21

Europees belastingrecht

- HvJ EU 27 februari 2020, nr. C-405/18, V-N 2020/14.11 (Geen Nederlandse verliesverrekening na zetelverplaatsing naar Tsjechië)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223845&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8638741

- Hof van Justitie EU 30 januari 2020, C 156/17 (KA Deka), V-N 2020/9.10 (HvJ EU oordeelt over aandeelhouders- en dooruitdelingseis fbi-regime)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2DF6ED0494574B0B2B349A3D98040D2F?text=&docid=222885&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8639060

- Hof van Justitie EU 26 februari 2019, nr. C-115/16, V-N 2019/14.10 Geen vrijstelling op grond van renteroyaltyrichtlijn bij misbruik)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211053&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8639330

- Gerecht 24 september 2019, nrs. T-760/15 en T-636/16, V-N 2019/49.11 (Nederland gaf volgens Gerecht EU geen staatssteun aan Starbucks)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218101&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8639533

- Gerecht 15 juli 2020, T-778/16 en T-892/16, V-N 2020/35.18 (Ierse tax rulings voor Apple geen staatssteun)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228621&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8639875

- Hof van Justitie EU 2 mei 2019, nr. C-598/17 (A Fonds / Sparkasse), V-N 2019/23.12 (HvJ EU: nationale rechter kan staatssteun niet toetsen aan vrije verkeer)
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213584&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8640101