• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vermogensstructurering voor de DGA - 14 juni 2023

De privé-fiscale positie van de DGA is enorm in beweging, met name veroorzaakt door de wijzigingen in box 3. Daarbij werpt de vermogensaanwasbelasting die vanaf 2027 moet gelden in box 3, zijn schaduw alvast vooruit. Ook de wet Excessief lenen bij de eigen vennootschap die sinds 2023 in werking is getreden, heeft grote gevolgen voor de DGA. Schulden aan de BV van boven € 700.000 worden voor het meerdere als fictief dividend belast in box 2, behoudens eigenwoningschulden. Beide ontwikkelingen roepen vragen op als: - Is het verstandig om nog te lenen van de BV en daarmee te beleggen in box 3? - Is het überhaupt verstandig om nog in privé te beleggen in box 3?

Voorts is een wetsvoorstel aangekondigd dat open CV’s en open fondsen voor gemene rekening (OFGR) fiscaal transparant maken. Juist bij vermogensstructureringen worden open CV’s en OFGR’s wel gebruikt als alternatief voor de BV, vanwege hun grotere flexibiliteit en het feit dat deze entiteiten geen jaarstukken hoeven te publiceren in de KvK. Ook dit wetsvoorstel heeft grote gevolgen voor de vermogensstructurering van de DGA. En tot slot zal het VBI-regime in de VPB, zo is aangekondigd, voor de DGA worden afgeschaft. Hoog tijd dus om de privé-fiscale positie van de DGA tegen het licht te houden en alle opties af te wegen.

Onderwerpen die aan de orde komen:

- Wijzigingen in box 3 in de IB
- Excessief lenen bij de BV
- Open CV en OFGR
- Wijzigingen VBI-regime

Cursus Details

Datum:

14 juni 2023

Plaats:

Van der Valk hotel Utrecht

Tijd:

14.00 - 18.00

Prijs:

€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:

3.5 punten RB

3.5 uren NOB

Docent:

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.