• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Toekomstvoorzieningen - 9 maart 2023

De uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord leidt tot grote wijzigingen op het gebied van toekomstvoorzieningen: pensioen, lijfrenten en arbeidsongeschiktheids-voorzieningen. De uitwerking van dit Pensioenakkoord vindt onder andere plaats in een aantal wetten, waaronder de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd, de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen, de Wet herziening bedrag ineens en de Wet toekomst pensioenen. Deze laatste wet vormt het sluitstuk van deze operatie en is tevens het belangrijkste onderdeel daarvan. Het is vooralsnog de bedoeling dat het overgrote gedeelte van de wetgeving, inclusief de bijbehorende lagere regelgeving per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Enkele wettelijke bepalingen zijn al eerder in werking getreden.

Deze wetgevingsoperatie op pensioenvlak is van een ongekende omvang. De Brede Herwaardering en de Witteveenwetgeving vallen erbij in het niet. Met de uitvoering van het Pensioenakkoord wordt het Nederlandse pensioenstelsel herzien om het toekomstbestendiger te maken. Ook op fiscaal vlak verandert er veel, niet alleen op het terrein van werknemerspensioenen (tweede pensioenpijler), maar ook op het terrein van lijfrenten (derde pensioenpijler). De Wet toekomst pensioenen strekt onder andere tot het zo veel mogelijk uniformeren van de regels voor pensioenopbouw in de tweede en derde pensioenpijler (arbeidsvormneutraal pensioen).

Tijdens de cursusdag zullen de fiscale en belangrijkste juridische actualiteiten rondom pensioen, lijfrenten en andere toekomstvoorzieningen worden besproken. Bijzondere aandacht gaat hierbij voorts uit naar het onderwerp oudedagsvoorziening en echtscheiding. In dat kader zal ook worden ingegaan op de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022.

Bij dit alles komen recente besluiten, rechtspraak, vraag-en-antwoordsets van de Belastingdienst en andere relevante publicaties over genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod.

Cursus Details

Datum:

9 maart 2023

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk hotel in HOUTEN

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. Ruben Stam CPL

Ruben Stam is fiscalist en pensioenjurist bij Nationale-Nederlanden Bank. Daarnaast is hij vaste medewerker van diverse fiscale periodieken waaronder Vakstudie Nieuws, TaxVisions, BelastingAdvies in de Praktijk en de Pensioenbrief. Ook in andere media publiceert hij regelmatig. Van zijn hand zijn diverse boeken verschenen op fiscaal/financieel gebied. Ook als spreker/docent voor onder andere Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschappen, het Register Belastingadviseurs en op (online) seminars treedt hij regelmatig op.

Mr. Frits van der Kamp

Frits van der Kamp is fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht, toekomstvoorzieningen, echtscheiding en de eigen woning. Als docent is hij verbonden aan diverse (postacademische fiscale) opleidingsinstituten. Naast PAOB, zijn dat het Fiscaal Bureau voor het Notariaat, alsmede aan de specialisatieopleiding van de vFAS, de KNB, het Register Belastingadviseurs en aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. Tot slot is hij vaste medewerker bij het Vakblad Financiële Planning (Kluwer).

Erik van Toledo

Erik van Toledo is als beleidsadviseur inkomensheffing niet winst werkzaam op de afdeling Brieven en Beleidsbesluiten van de Belastingdienst en lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst.
Individuele oudedagsvoorzieningen (lijfrenten en kapitaalproducten) én ontslagstamrechten vormen zijn fiscaal-technische specialismen. Hierover schrijft hij boeken, studiemateriaal en vakartikelen. Ook doceert hij zijn specialismen. Erik beheert de website www.fiscaalleven.eu."