• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Strategiebepaling bij bezwaar en beroepsprocedures - 26 oktober 2022

In deze cursus krijgt u inzicht in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht en krijgt u praktijkvoorbeelden waaruit het belang van een goede en tijdige strategiebepaling naar voren komt.

Cursus Details

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. In de praktijk wordt het formele recht vaak niet voldoende onderkend terwijl het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt inmiddels ver achter ons. Procedures worden veelal gewonnen of verloren op formele punten, zoals bewijs(last) of schending van rechten. Die spelregels zijn, net als het materiële belastingrecht, geen rustig bezit maar aan voortdurende verandering onderhevig. Wetgever en belastingrechter produceren een constante stroom aan nieuwe regels. Up-to-date kennis van het formele belastingrecht is essentieel voor iedereen die op enigerlei wijze professioneel werkzaam is in het belastingrecht. Ook voor hen die nauwelijks of niet procederen. Het onderkennen van de (proces)positie is immers in iedere discussie tussen belastingplichtigen en de belastingdienst en in elke fase voor beide partijen van wezenlijk belang. Tijdens deze cursusdag zult u inzicht krijgen in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht en krijgt u praktijkvoorbeelden waaruit het belang van een goede en tijdige strategiebepaling naar voren komt. De inhoud van de dag wordt mede door de actualiteit bepaald. Aan de orde komen naast (eventuele) nieuwe wetgeving onder andere ontwikkelingen rond:

 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Algemene rechtsbeginselen (EVRM, art. 1 EP, Handvest EU)
 • Navordering en naheffing
 • Stelplicht en bewijslast
 • Strategiebepaling tijdens boekenonderzoek, bezwaarfase en beroepsfase
 • Fiscaal boeterecht en de samenloop met heffing/ boekenonderzoek (cautie)
 • Informatieverplichtingen (w.o. de informatiebeschikking en de procedurele gevolgen )
 • Ontvankelijkheidskwesties
 • (Proces)kosten en vergoeding van (immateriële) schade

Datum:

26 oktober 2022

Plaats:

Van der Valk hotel te Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00 uur

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. dr. J.A. Booij

Mr. C.A.H. Bikkers