• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Renteaftrekbeperkingen - 15 november 2023

Renteaftrekbeperkingen spelen een belangrijke in met name de vennootschapsbelasting.

Deels zijn deze wettelijk geregeld, deels vloeien ze voort uit ontwikkelingen in de rechtspraak. Tot de eerste categorie behoren met name de winstdrainageregeling en de earningsstrippingregeling. Bij de tweede categorie gaat het in het bijzonder om de rechtspraak rondom de deelnemerschapsleningen en de onzakelijke leningen. Daarnaast zijn er veel actuele en ingrijpende ontwikkelingen in de rechtspraak rondom de genoemde winstdrainagewetgeving. Tijdens deze cursusdag wordt uitvoerig en diepgaand aandacht besteed aan deze wetgeving en rechtspraak.

Cursus Details

Datum:

15 november 2023

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11:00 - 18:00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 punten NOB

Docenten

Mr. dr. C.L. van Lindonk
Drs. M. Nieuweboer