• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Personenvennootschappen - 26 april 2022

In deze cursus zal u worden bijgepraat over de personenvennootschappen en de actualiteiten daaromtrent. Aan het einde van de dag bent u weer helemaal op de hoogte.

Cursus Personenvennootschappen

Doelgroep
Academisch gevormde fiscalisten en andere belangstellenden die op een vergelijkbaar niveau werkzaam zijn, zoals zij die werkzaam zijn in de belastingadviespraktijk, de advocatuur, het notariaat, evenals accountants en medewerkers van de Belastingdienst.

Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Belastingbesparing d.m.v. stille maatschap (of VOF) met eigen BV
 2. Mogelijkheden tot fiscale herwaardering (ter voorkoming van verliesverdamping of met het oog op de landbouwvrijstelling)
 3. Inbreng onderneming vanuit eenmanszaak of BV in personenvennootschap
 4. Terugwerkende kracht vennootschapsovereenkomst
 5. Winstverdeling en wijziging winstverdeling
 6. Onderscheid kapitaalrekening en rekening-courant vennoten
 7. Wisseling vennoten (toetreden, uittreden, opvolging)
 8. BOR bij personenvennootschappen
 9. Personenvennootschap in de familiesfeer
 10. Omzetting VOF in CV
 11. Ondernemerschap vennoten i.v.m. MKB-winstvrijstelling en andere ondernemersfaciliteiten
 12. Terbeschikkingstellingsregeling bij personenvennootschappen
 13. Privaatrechtelijke aspecten personenvennootschappen voor zover van belang voor de fiscale praktijk
 14. Overige actualiteiten personenvennootschappen

Datum:

26 april 2022

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. dr. T. van Kempen

Thil van Kempen studeerde Nederlands recht (privaatrecht) en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Daar promoveerde zij in 1999 op het proefschrift ‘Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen’. Zij is ondermeer gespecialiseerd in het onderwerp personenvennootschappen en heeft over dit onderwerp veel gepubliceerd en cursussen verzorgd.

Thans is zij universitair docent bij de Universiteit van Tilburg en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Breda. Zij is voorts o.a. hoofdredacteur van de Cursus Belastingrecht, medewerker van Vakstudienieuws en docent bij diverse fiscaal-juridische opleidingen.