• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Personenvennootschappen - 16 mei 2023

In deze cursus zal u worden bijgepraat over de personenvennootschappen en de actualiteiten daaromtrent. Aan het einde van de dag bent u weer helemaal op de hoogte.

Doelgroep
Academisch gevormde fiscalisten en andere belangstellenden die op een vergelijkbaar niveau werkzaam zijn, zoals zij die werkzaam zijn in de belastingadviespraktijk, de advocatuur, het notariaat, evenals accountants en medewerkers van de Belastingdienst.

Inhoud
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. De fiscale gevolgen van de openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid (consultatiewetsvoorstel van oktober 2022)
 2. Inbreng onderneming vanuit eenmanszaak of BV in personenvennootschap
 3. Terugwerkende kracht vennootschapsovereenkomst
 4. Winstverdeling en wijziging winstverdeling
 5. Onderscheid kapitaalrekening en rekening-courant vennoten
 6. Gevolgen negatieve kapitaalrekening
 7. Wisseling vennoten (toetreden, uittreden, opvolging)
 8. Belastingbesparing d.m.v. stille maatschap (of VOF) met eigen BV
 9. Mogelijkheden tot fiscale herwaardering (met het oog op verliesverrekening of de landbouwvrijstelling)
 10. BOR bij personenvennootschappen
 11. Personenvennootschap in de familiesfeer
 12. Omzetting VOF in CV
 13. Ondernemerschap vennoten i.v.m. MKB-winstvrijstelling en andere ondernemersfaciliteiten
 14. Terbeschikkingstellingsregeling bij personenvennootschappen
 15. Privaatrechtelijke aspecten personenvennootschappen voor zover van belang voor de fiscale praktijk
 16. Overige actualiteiten personenvennootschappen

Plaats:

Van der Valk hotel in VIANEN

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Mr. dr. M.L.M. van Kempen

Thil van Kempen studeerde Nederlands recht (privaatrecht) en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Daar promoveerde zij in 1999 op het proefschrift ‘Rechtspersoonlijkheid en belastingplicht van vennootschappen’. Zij is gespecialiseerd in het onderwerp personenvennootschappen en heeft over dit onderwerp veel gepubliceerd en cursussen verzorgd. In januari/februari 2023 verschijnt van haar en van haar collega prof. dr. Ton Stevens de Fiscale Monografie Personenvennootschappen.

Thans is Thil hoofdredacteur van de Cursus Belastingrecht, universitair docent bij Tilburg University en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Breda. Zij is voorts o.a. auteur bij Vakstudie Nieuws en docent bij diverse fiscaal-juridische opleidingen.