• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Oudedagsvoorzieningen / 27-10-2020

Tijdens de cursusdag worden de fiscale ins en outs rond saldolijfrenten besproken. Ook wordt ingegaan op alternatieven voor de afrekenverplichting op 31 december 2020.

Inhoud

Het pensioenlandschap gaat de komende jaren flink veranderen. Vlak voor de zomer is de nadere uitwerking van het Pensioenakkoord 2019 bekend geworden. De mogelijkheden van pensioenopbouw zullen daardoor in de nabije toekomst flink wijzigen. Daarbij wordt onder andere de mogelijkheid geïntroduceerd om op pensioendatum een bedrag ineens op te nemen. Een vergelijkbare maatregel komt er ook voor lijfrenten op de ingangsdatum. Andere maatregelen uit het Pensioenakkoord 2019 zijn het binnen bepaalde grenzen loslaten van de RVU-sanctie, het uitbreiden van de mogelijkheden van verlofsparen en de introductie van een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Saldolijfrenten, meer specifiek de ‘zuivere’ saldolijfrenteverzekeringen staan dit jaar in de spotlights. Niet zo vreemd, want ultimo 2020 is het zover: over de zuivere saldolijfrenteverzekering moet op 31 december 2020 fiscaal worden afgerekend. Op 1 januari 2021 eindigt qua fiscale behandeling van de uitkeringen uit een dergelijke lijfrenteverzekering na 20 jaar het huidige overgangsrecht.

Tijdens de cursusdag zullen de fiscale actualiteiten rondom pensioen, lijfrenten en andere oudedagsvoorzieningen uitvoerig worden besproken. De afwikkeling van de levensloopregeling eind 2021, waar in het pakket Belastingplan 2021 een maatregel over is opgenomen, zal eveneens ter sprake komen, evenals eventuele andere maatregelen die tijdens Prinsjesdag 2020 bekend zijn geworden. Bijzondere aandacht gaat voorts nog uit naar het onderwerp oudedagsvoorziening en echtscheiding. Daarbij wordt onder meer vooruitgeblikt naar het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding, dat een grote impact heeft op de omvang van scheidingsaanspraken. Tevens kan dat relevant zijn voor de reeds afgesproken compensaties in het kader van de uitgefaseerde pensioenen in eigen beheer.

Bij dit alles komen recente (concept) wetgeving, besluiten, jurisprudentie en andere relevante publicaties over dit onderwerp ruimschoots aan bod. Deze items worden tijdens de studiedag op actieve wijze, aan de hand van casuïstiek, behandeld.

Cursus Details

Datum:

27 oktober 2020

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. Ruben Stam CPL

Ruben Stam is fiscalist bij Nationale-Nederlanden Bank. Daarnaast is hij vaste medewerker van diverse uitgaven waaronder Vakstudie-Nieuws, TaxVisions, BelastingAdvies in de Praktijk en Pensioenbrief. Ook in andere media publiceert hij regelmatig. Van zijn hand zijn meerdere boeken verschenen op fiscaal/financieel gebied. Ook als spreker/docent voor onder meer Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschappen (PAOB), het RB en op (online) seminars treedt hij regelmatig op.

Mr. Frits van der Kamp

Frits van der Kamp is sinds 1995 werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en Fiscaal Recht in Leiden. Hij verzorgt (externe) seminars en publiceert in diverse vakbladen, onder andere op het terrein van echtscheiding, de eigen woning en levensverzekeringen. Sinds 2005 is hij tevens gecertificeerd docent/trainer Financiële Markten.

Erik van Toledo

In 1994 heb ik de driejarige controleursopleiding van de Belastingdienst afgerond, met als specialisatie de loon- en inkomstenbelasting (niet-winst). Daarna heb ik diverse interne en externe opleidingsmodules rond pensioenen, loonstamrechten en levensverzekeringen gevolgd. Van begin 1994 tot medio 2009 ben ik fiscaal-technisch medewerker geweest binnen de regio Haaglanden van de Belastingdienst, met als specialisaties loonstamrechten, kapitaalverzekeringen en lijfrenten. In de periode juli 2009 tot september 2014 ben ik als lid van de unit Onderzoek en Advies Gegevenskwaliteit (renseignering) werkzaam geweest voor de Belastingdienst/Centrale administratie. Sinds september 2014 ben ik fiscaal-technisch medewerker binnen de regio Amsterdam van de Belastingdienst met voornoemde specialismen. Sinds eind 1996 participeer ik in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten (niet-winst) van de Belastingdienst. Ik doceer mijn specialsmen onder meer intern (binnen de Belastingdienst), maar ook extern, en ik schrijf regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen en fiscale uitgevers in Nederland.