• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nieuwe Jurisprudentie - 25 mei 2023

Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.

Cursusinhoud

Nieuwe Jurisprudentie
Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.


Cursus Details

Datum:

25 mei 2023

Plaats:

Van der Valk hotel Houten

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

Docenten

Dr. H. Vermeulen

Hein Vermeulen is werkzaam bij de EU Direct Tax Group (EUDTG) van PwC. Hij is redacteur van Vakstudie Nieuws en (co-)redacteur en (co-)auteur van de boeken 'European Tax Law' (Kluwer, 2018 en 2022), ‘The Tax Treatment of CIVs and REITs’ (IBFD, 2013) en 'Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling' (Kluwer, 2012).

Mr. R.A.V. Boxem

René Boxem heeft fiscaal recht gestudeerd in Leiden. Vanaf 2004-2009 was hij rechter bij de rechtbank Arnhem. Ook schreef René tientallen annotaties en artikelen in onder andere VN, NTFR, WFR, WPNR en FED.

Vanaf 2009 is hij (senior) raadsheer bij gerechtshof Arnhem (nu Arnhem-Leeuwarden), afd. belastingrecht. Daarnaast is hij vaste medewerker bij Vakstudie Nieuws (cluster fiscaal procesrecht).

Mr. A.J.M. Arends

Xander Arends is werkzaam bij FBN Juristen te Amsterdam en als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als auteur verbonden aan de Cursus Belastingrecht (IB) en de Vakstudie Inkomstenbelasting en schrijft hij commentaren in NTFR.