• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nieuwe Jurisprudentie - 17 februari 2022

Al dertig jaar gegevens. De cursus Nieuwe Jurisprudentie.

Deze jaarlijkse studiedag biedt al meer dan dertig jaar een overzicht over en een praktisch commentaar op de belangrijkste jurisprudentie en rechtspolitieke ontwikkelingen in het voorbije kalenderjaar op fiscaalrechtelijk terrein.

Cursus Details

Datum:

17 februari 2022

Plaats:

Van der Valk hotel te Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB
5.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. H. Vermeulen

Hein Vermeulen bekleedt de leerstoel Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daar verzorgt hij onderwijs in de volgende vakken:

  • Europees belastingrecht, inleiding
  • Europees belastingrecht, direct.

Hein is (co-)redacteur en (co-)auteur van de boeken 'Grondslagen internationaal belastingrecht' (Boom, 2015, 2016 en 2019), 'European Tax Law' (Kluwer, 2018), ‘The Tax Treatment of CIVs and REITs’ (IBFD, 2013) en 'Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling' (Kluwer, 2012). Ook is hij (co-)auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting (Kluwer 2018) en Hoofdzaken Belastingrecht (Boom 2018).

Hij is tevens werkzaam bij de EU Direct Tax Group (EUDTG) van PwC.


Mr. A.J.M. Arends

Xander Arends is werkzaam bij FBN Juristen te Amsterdam en als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als auteur verbonden aan de Cursus Belastingrecht (IB) en de Vakstudie Inkomstenbelasting en schrijft hij commentaren in NTFR.


Mr. R.A.V. Boxem

René Boxem heeft fiscaal recht gestudeerd in Leiden. Vanaf 2004-2009 was hij rechter bij de rechtbank Arnhem. Ook schreef René tientallen annotaties en artikelen in onder andere VN, NTFR, WFR, WPNR en FED.

Vanaf 2009 is hij (senior) raadsheer bij gerechtshof Arnhem (nu Arnhem-Leeuwarden), afd. belastingrecht. Daarnaast is hij vaste medewerker bij Vakstudie Nieuws (cluster fiscaal procesrecht).