• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kosten van verduurzaming en energietransitie in de winstsfeer / 10-12-2020

Tijdens deze studiemiddag wordt u bijgepraat over recente ontwikkelingen van de fiscale thema’s afschrijven en afwaarderen, onderhoud en verbetering, modernisering en onderhoudsvoorziening. Daarbij wordt aandacht besteed aan relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk bij het verduurzamen en de energietransitie.

Cursusinhoud

De onderwerpen verduurzamen en energietransitie staan nu en de komende jaren nadrukkelijk op de agenda’s van organisaties, ook in deze ‘coronatijd’. Het klimaat vraagt immers om actie. Met afspraken en regelingen trachten overheden ondernemingen te bewegen om te investeren in onder meer vastgoed. En een belangrijk deel daarvan moet op korte termijn plaatsvinden. Bijvoorbeeld vanwege het gasloos maken en isoleren van woningen en het verder verduurzamen van vastgoed. Uiteindelijk moeten in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen volgens het Klimaatakkoord van het aardgas af zijn. En voor kantoren dringt de tijd nog meer: deze moeten vanaf 2023 ten minste energielabel C hebben om nog als kantoor te mogen worden verhuurd.

Dat vraagt om allerhande werkzaamheden zoals verbouwen, renoveren, vernieuwen, herontwikkelen en transformeren van vastgoed. Als belangrijke vraag komt daarbij op: welke fiscale gevolgen zijn aan de verwerking van de uitgaven voor deze werkzaamheden (hierna: renovatie-uitgaven) verbonden voor belastingplichtige lichamen en ondernemers?

Onderwerp

Tijdens de actualiteitenmiddag staat de fiscale verwerking van renovatie-uitgaven in de winstsfeer volgens goed koopmansgebruik centraal. Het is in dat verband de vraag wat kan en wat moet. Bijvoorbeeld in verband met afwaarderingen van bestaand bezit, het al dan niet activeren van renovatie-uitgaven of de vorming van een onderhoudsvoorziening. Items en leerstukken die sinds jaar en dag al onderwerp van gesprek zijn, maar vanwege de actuele ontwikkelingen in een ander daglicht kunnen komen te staan, met alle financiële gevolgen van dien.

Programma

  • Fiscaal kader
  • Afschrijven en afwaarderen
  • Onderhoud en verbetering
  • Modernisering
  • Onderhoudsvoorziening

Doel

Tijdens deze studiemiddag wordt u bijgepraat over recente ontwikkelingen van de fiscale thema’s afschrijven en afwaarderen, onderhoud en verbetering, modernisering en onderhoudsvoorziening. Daarbij wordt aandacht besteed aan relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk bij het verduurzamen en de energietransitie.

Cursus Details

Datum:

10 december 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

14.00 - 18.00

Prijs:

€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:

3.5 punten RB

3.5 uren NOB

Docent:

Dr.mr. Jurriën van der Heijden RA

Verbonden aan het Belastingdienst/ Vastgoedkenniscentrum en Nyenrode Business Universiteit.