• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - UBO register, waar moet beleid aan voldoen en de laatste ontwikkelingen - GEANNULEERD

Sinds 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit heeft grote consequenties voor bestaande en nieuw op te richten entiteiten, maar ook voor belastingadviseurs. In deze cursus wordt op een praktische manier de nieuwe wetgeving in perspectief geplaatst.

Cursusinhoud

Vanaf 10 januari 2020 treedt het UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen in werking. Vanaf maart 2020 zal ook een UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR) operationeel zijn. Dit heeft grote consequenties voor bestaande en nieuw op te richten entiteiten. Daarnaast heeft het UBO-register consequenties voor uw kantoor en de wijze waarop u de UBO van uw cliënten moet identificeren. U bent namelijk verplicht het UBO-register te raadplegen en u heeft een terugmeldplicht aan de KVK als u ziet dat een onjuiste UBO is geregistreerd.

Het opstellen van risico-beleid is een speerpunt van de gewijzigde anti-witwasregeling. Ingegaan wordt op welke wijze u concreet uw kantoorbeleid kunt inrichten om op juiste wijze aan de huidige wetgeving te voldoen.

In deze cursus wordt op een praktische manier de nieuwe wetgeving en een praktisch perspectief geplaatst. Birgit Snijder-Kuipers is werkzaam in de praktijk en publiceert met regelmaat op het gebied van de WWFT. U heeft volop gelegenheid vragen te stellen.

Cursus Details

Datum:

13 mei 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is werkzaam in de praktijk en publiceert met regelmaat op het gebied van de WWFT.

Prof. mr. dr. E.J.W. Heithuis

Edwin Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Edwin Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is hij redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.