• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

GEANNULEERD - Huwelijksvermogensrecht voor de fiscalist / 16-06-2020 - GEANNULEERD

Tijdens deze cursus krijgt u een complete beeld van het civielrechtelijke en fiscal huwelijksvermogensrecht. Waarbij ook aandacht zal zijn voor de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

Cursusinhoud

Het huwelijksvermogensrecht levert in de praktijk van alle dag vele vragen op:

 • Wat is rechtens bij vermogensverschuivingen tussen echtgenoten?
 • Hoe zit het met niet uitgevoerde periodieke verrekenbedingen?
 • Wat zijn de ideale huwelijkse voorwaarden voor de dga?
 • Kan ik vermogen op naam van de andere echtgenoot stellen om te voorkomen dat ze in het faillissement vallen?
 • Hoe zit het met het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een gemeenschap?
 • En wat brengt de beperkte gemeenschap van goederen voor de praktijk?

Ook fiscale aspecten spelen een rol. Denk hierbij aan:

 • De bestuursregeling en inkomstenbelasting,
 • Het huwelijk en overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder,
 • Ter beschikking stellen in huwelijkse omstandigheden of toerekening van inkomensbestanddelen tussen fiscale partners.

Bovendien dient de schenk- en erfbelasting door een huwelijksvermogensrechtelijke bril bestudeerd te worden om een inschatting te maken van de impact van de Successiewet op de dagelijkse praktijk. Kortom: u krijgt een compleet beeld van het civielrechtelijke en fiscale huwelijksvermogensrecht.

Vanzelfsprekend zal er ook aandacht zijn voor de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen en de betekenis voor de praktijk, in het bijzonder wat betreft de ondernemer. Wat is het geval indien een onderneming buiten de gemeenschap valt en de ondernemer wel vermogen opbouwt in de onderneming, maar geen vergoeding uitkeert tijdens het huwelijk? De nieuwe regeling betreffende de ‘redelijke vergoeding voor kennis, arbeid en vaardigheden’ ten behoeve van de gemeenschap moet onredelijke situaties voorkomen. Maar hoe pakt deze nieuwe huwelijksvermogensrechtelijke spelregel praktisch uit?

Cursus Details

Datum:

16 juni 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. Drs. F. Sonneveldt

Frans Sonneveldt studeerde aan de Universiteit Leiden achtereenvolgens Slavische taal- en letterkunde (1982, cum laude) en Nederlands recht (1986). Aansluitend volgde hij de postdoctorale opleiding belastingkunde aan de Katholieke Universiteit Brabant (1989, cum laude). Gedurende het jaar 1994 was hij Visiting Scholar aan Harvard Law School. Sedert 1986 is hij werkzaam bij Mazars Paardekooper Hoffman. Hij is lid geweest van de commissie Moltmaker inzake de herziening van de Successiewet 1956. Tevens is hij in 1999 General Reporter geweest voor de European Association of Tax Law Professors, in 2002 panellid gedurende het IFA congres in Oslo “international estate planning”, in 2004 voorzitter van dit onderwerp tijdens de IFA congres in Wenen en in 2010 discussie-leider van het onderwerp ´Death as a taxable event and its international ramifications´ tijdens het IFA congres te Rome.

Frans Sonneveldt is momenteel partner-aandeelhouder van Mazars Private Clients te Den Haag. Daarnaast is hij is Hoogleraar Successiewet en estate planning aan de Universiteit van Leiden en lecturer International Tax Program aan de Universiteit van Leiden. Hij doceert tevens in het Executive Master Program of Advanced Studies in International Taxation aan de Universiteit van Neuchâtel, Zwitserland. Tevens is Frans Sonneveldt raadsheer-plaatsvervanger in Hof ‘s-Hertogenbosch en heeft hij talloze publicaties geschreven over nationale en internationale estate planning, de Anglo-Amerikaanse trust, civiel recht en fiscaal recht.

Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Freek Schols studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het doctoraal examen notariaat werd afgelegd in september 1993 (cum laude), en het doctoraal examen Nederlands recht in november 1994. In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid.

Hij is als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan de Radboud Universiteit en ScholsBurgerhartSchols estate planners. Tot 1 november 2008 was hij hier hoogleraar estate planning. Tot 1 januari 2004 was hij werkzaam in de notariële praktijk en verbonden aan Hekkelman advocaten en notarissen te Arnhem en Nijmegen. Hij is hoofdredacteur van het Handboek estate planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht. Ook werkt hij bij het WPNR en is hij redacteur van EstateTip Review. In 2004 verscheen zijn preadvies 'Testamentair bewind naar nieuw erfrecht' voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Hij publiceerde in diverse tijdschriften.