• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - Excessief lenen bij eigen BV & Box 3 / 18-06-2020 - GEANNULEERD

In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwe maatregel ‘excessief lenen bij de eigen bv’ en de aangekondigde plannen met betrekking tot box 3. Belangrijke vraag zal daarbij zijn of de dubbele belastingheffing die in het conceptwetsvoorstel lag opgesloten, in het definitieve wetsvoorstel zal terugkeren.

Cursusinhoud

Excessief lenen bij eigen BV

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe maatregel in box 2 in de inkomstenbelasting van kracht die veel dga’s zal raken: het excessief lenen bij de eigen BV. Bedraagt de schuld van de dga aan zijn BV(’s), waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere bij hem belast als een fictief regulier voordeel in box 2 tegen het dan geldende ab-tarief van 26,9%. Ook de kinderen van de dga worden door deze maatregel getroffen, als zij meer dan € 500.000 lenen van de BV van hun vader. Eigenwoningschulden blijven erbuiten, die kunnen dus ongelimiteerd geleend worden van de eigen BV.

Hoewel deze maatregel pas in 2022 van kracht wordt, zijn veel dga’s hiermee thans al druk bezig, bijvoorbeeld door te bezien of en in hoeverre zij hun schuld aan de BV(‘s) kunnen herfinancieren bij een derde (bank) dan wel dividend moeten uitkeren om daarmee hun schuld aan de BV(‘s) af te lossen.

Het conceptwetsvoorstel is in het voorjaar van 2019 geconsulteerd. Het definitieve wetsvoorstel staat gepland voor het vierde kwartaal van 2019 maar dit zou ook zo maar het eerste kwartaal van 2020 kunnen worden.

Veel dga’s die hebben geleend van hun BV(‘s), hebben daarmee belegd in box 3, zodat zij thans per saldo geen box 3-belasting betalen. Ook de box 3-heffing gaat met ingang van 1 januari 2022 wijzigen. Volgens de begin september 2019 geopenbaarde plannen zijn schulden tegen een lager forfaitaire rendementspercentage (2,3) aftrekbaar dan de ertegenover staande bezittingen (5,3). Deze box 3-maatregel komt dus bovenop de excessief-lenenmaatregel en kent, heel opvallend, dezelfde ingangsdatum. Aangekondigd is dat het wetsvoorstel voor wijziging van box 3 vóór de zomer van 2020 zal worden ingediend bij de Tweede Kamer.

In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwe maatregel ‘excessief lenen bij de eigen bv’ en de aangekondigde plannen met betrekking tot box 3. Belangrijke vraag zal daarbij zijn of de dubbele belastingheffing die in het conceptwetsvoorstel lag opgesloten, in het definitieve wetsvoorstel zal terugkeren.

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Fictief regulier voordeel en maximumbedrag
  • Uitzondering voor eigenwoningschuld
  • Dubbele belastingheffing; vervreemdingskorting
  • Regeling voor bloed- en aanverwanten in rechte lijn
  • Samenloop met converserende aanslag en belastingverdragen
  • Wijzigingen box 3

Cursus Details

Datum:

18 juni 2020

Plaats:
Van der Valk Utrecht

Tijd:
14.00 - 18.00

Prijs:
€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:
3.5 punten RB
3.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Edwin Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Edwin Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is hij redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

Mr. C.L. Gosen

Corné Gosen is als senior beleidsmedewerker werkzaam bij de Directie Fiscaal Juridische Zaken van het Ministerie van Financiën. Hij verzorgt colleges voor diverse onderwijsinstellingen, zoals Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij redactielid van Vakstudie Nieuws.