• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - Eerste ervaringen met de spoedreparatie fiscale eenheid / 25-06-2020 - GEANNULEERD

In deze cursus staan de spoedreparatiemaatregelen van de fiscale eenheid-regeling centraal. Er wordt ingegaan op de werking van de nieuwe regels en oplossingen om er zo min mogelijk door te worden getroffen.

Cursusinhoud

Het regime fiscale eenheid verkeert in woelig vaarwater. Na de ingrijpende aanpassing van de fiscale eenheid inzake de Papillon-rechtspraak heeft de fiscale eenheid een nieuwe ‘aanval’ vanuit Europa moeten verduren. Dit betreft de rechtspraak inzake zogenoemde per-elementbenadering in de fiscale eenheid. Op grond hiervan moet Nederland in grensoverschrijdende situaties binnen de EU (een in een andere lidstaat gevestigde dochtermaatschappij of moedermaatschappij) soms bepaalde voordelen van een (fictieve) opname van de buitenlandse vennootschap in een fiscale eenheid toekennen. Het Hof van Justitie heeft beslist dat dat in ieder geval moet voor de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969. De wetgever wilde dat niet en heeft dit gerepareerd door in binnenlandse verhoudingen ‘strenger’ te worden. Het gevolg hiervan is dat op grond van art. 15 lid 16 en lid 17 Wet VPB 1969 bepaalde regelingen moeten worden uitgevoerd ‘als ware er geen fiscale eenheid’. Dit is een ingrijpende wijziging die tal van vragen oproept, juist in zuiver binnenlandse verhoudingen.

Tijdens deze studiedag staan de spoedreparatiemaatregelen centraal. Er wordt ingegaan op de werking van deze nieuwe regels en op oplossingen om er zo min mogelijk door te worden getroffen. De nadruk ligt hierbij op de toepassing van art. 10a Wet VPB 1969 (inzake winstdrainage) en art. 20a Wet VPB 1969 (bestrijding van de handel in verlieslichamen). De inleiders zullen de gelegenheid geven om ervaringen met elkaar te delen en mogelijk standpunten van de belastingdienst inzake deze complexe en belangrijke materie.

Cursus Details

Datum:

25 juni 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. M.H.C. Ruijschop

Als hoofd van het fiscale deel van het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants en Belastingadviseurs wordt Michel Ruijschop regelmatig geconfronteerd met zaken waarin de fundamenten van het belastingrecht een cruciale rol spelen. Michel: 'De kern van een ingewikkeld fiscaaltechnisch probleem wordt vaak pas zichtbaar als je enige afstand neemt tot de onderliggende materie. En dan blijkt de oplossing verrassend eenvoudig te zijn'. Michel is organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het interne opleidingsprogramma van BDO en biedt ondersteuning bij cliënt gerelateerde fiscale vraagstukken. Een andere belangrijke taak is prakrijkgericht onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht en de invloed daarvan op de dagelijkse fiscale dienstverlening. Zijn werk voor het Bureau Vaktechniek van BDO is goed te combineren met zijn taken als medewerker van de fiscale vakgroep van de Universiteit Leiden. Michel: 'een superleuk aspect van het werken aan de Universiteit is dat je in staat wordt gesteld om bij jonge mensen liefde en enthousiasme te creëren voor de veelzijdigheid van de fiscaliteit.' Zijn specialisatie ligt op het terrein van de vennootschapsbelasting. Daarover publiceert hij regelmatig in onder meer fiscale vakbladen.

Mr. B. van der Burgt

Bart van der Burgt is werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs. Daarnaast is hij als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Bart is verder redacteur en auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting. Hij publiceert regelmatig over diverse onderwerpen, met name op het gebied van de vennootschapsbelasting maar ook op het terrein van de inkomsten- en overdrachtsbelasting. Ten slotte is Bart als docent betrokken bij de cursussen (grensoverschrijdende) fusie en splitsingen als onderdeel van de module bedrijfsconcentraties in het opleidingsprogramma van de SOB.