• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

GEANNULEERD - Deelnemingsvrijstelling / 11-06-2020 - GEANNULEERD

In deze cursus worden de meest relevante aspecten van het deelnemingsvrijstellingsregime behandeld. Hierbij wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen.

Cursusinhoud

Tijdens deze cursus worden de meest relevante aspecten van het regime voor de nationale praktijk onder de loep genomen, zoals:

 • De begrippen ‘deelneming’, ‘meetrek- en meesleepregeling’, ‘voordelen uit hoofde van een deelneming’
 • Stapelconstructies
 • Aan- en verkoopkosten deelneming
 • De wettelijke earn-outregeling
 • Opties en deelnemingsvrijstelling
 • De bepalingen over transacties met afgewaardeerde vorderingen
 • (art. 13b en 13ba)
 • De liquidatieverliesregeling (art. 13d en 13e)
 • De onzakelijke lening (in verband met de deelnemingsvrijstelling)

Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op actuele ontwikkelingen:

 • Wat is de stand van zaken van de jurisprudentie?
 • Moeten aandelen in een flex-bv worden volgestort om de deelnemingsvrijstelling deelachtig te worden?
 • Hoe zit het nu met een schadevergoeding ontvangen in verband met een deelneming?
 • Welke wijzigingen zijn te verwachten in de liquidatieverliesregeling?
 • Wat zijn de gevolgen van de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid?
 • Wat is de invloed van het BEPS/ATAD/CCTB/CCCTB-geweld en art. 13 lid 17 op de deelnemingsvrijstelling?

De stof wordt behandeld aan de hand van wettekst, het verzamelbesluit deelnemingsvrijstelling, jurisprudentie (nationaal en Europeesrechtelijk) en casusposities.

Cursus Details

Datum:

11 juni 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. W.F.E.M. Egelie

Willibrord Egelie is geboren in Heerlen in 1962. In vervolg op de opleiding gymnasium alfa in Roermond is hij in 1987 afgestudeerd in fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkt sinds 1987 bij de Belastingdienst, van 1998 tot en met 2003 bij de Directie Grote Ondernemingen te Amsterdam, momenteel in Arnhem/Amsterdam, afdeling grote Ondernemingen. Sinds 1998 maakt hij deel uit van de kennisgroep deelnemingsvrijstelling. In 2001 volgde hij de leergang Europese Fiscale Studies te Rotterdam. Vanaf 2007 is hij tevens lid van de kennisgroep internationaal belastingrecht (specialiteit: Europees recht). Als lid van deze twee kennisgroepen is hij regelmatig betrokken bij procedures over de deelnemingsvrijstelling en over Europees recht (in relatie tot vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting). Sinds 2006 is hij als vaste medewerker verbonden aan NDFR en NTFR en vanaf 2007 aan NTFR-Beschouwingen. In 2013 werd hij tevens annotator in BNB.

Prof. drs. H. Vermeulen

Hein Vermeulen is verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt onderwijs (vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht) en doet onderzoek (vooral op het gebied van beleggingsinstellingen). Hein is auteur van de Fiscale Monografie Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling (Kluwer 2012) en redacteur/auteur van het boeken The tax treatment of collective investment vehicles and real estate investment trusts (IBFD 2013) en Grondslagen internationaal belastingrecht (Boom 2015). Hij was secretaris van de Commissie Beleggingsinstellingen van de Vereniging voor Belastingwetenschap en daarmee een van de auteurs van het rapport Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen door een principiële modernisering (Kluwer 2012). Hij is tevens werkzaam bij PricewaterhouseCoopers.