• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

GEANNULEERD - De strategiebepaling bij bezwaar- en beroepsprocedures / 23-06-2020 - GEANNULEERD

In deze cursus krijgt u inzicht in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht en krijgt u praktijkvoorbeelden waaruit het belang van een goede en tijdige strategiebepaling naar voren komt.

Cursusinhoud

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. In de praktijk wordt het formele recht vaak niet voldoende onderkend terwijl het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was, ligt inmiddels ver achter ons. Procedures worden veelal gewonnen of verloren op formele punten, zoals bewijs(last) of schending van rechten. Die spelregels zijn, net als het materiële belastingrecht, geen rustig bezit maar aan voortdurende verandering onderhevig. Wetgever en belastingrechter produceren een constante stroom aan nieuwe regels. Up-to-date kennis van het formele belastingrecht is essentieel voor iedereen die op enigerlei wijze professioneel werkzaam is in het belastingrecht. Ook voor hen die nauwelijks of niet procederen. Het onderkennen van de (proces)positie is immers in iedere discussie tussen belastingplichtigen en de belastingdienst en in elke fase voor beide partijen van wezenlijk belang. Tijdens deze cursusdag zult u inzicht krijgen in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht en krijgt u praktijkvoorbeelden waaruit het belang van een goede en tijdige strategiebepaling naar voren komt. De inhoud van de dag wordt mede door de actualiteit bepaald. Aan de orde komen naast (eventuele) nieuwe wetgeving onder andere ontwikkelingen rond:

 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Algemene rechtsbeginselen (EVRM, art. 1 EP, Handvest EU)
 • Navordering en naheffing
 • Stelplicht en bewijslast
 • Strategiebepaling tijdens boekenonderzoek, bezwaarfase en beroepsfase
 • Fiscaal boeterecht en de samenloop met heffing/ boekenonderzoek (cautie)
 • Informatieverplichtingen (w.o. de informatiebeschikking en de procedurele gevolgen )
 • Ontvankelijkheidskwesties
 • (Proces)kosten en vergoeding van (immateriële) schade

Cursus Details

Datum:

23 juni 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. drs. J.A. Booij

Arnaud Booij is fiscaal advocaat  (advocaat-belastingkundige) gespecialiseerd in de fiscale procespraktijk, met nadruk op cassatie en aansprakelijkheidszaken. Hij behandelt in samenwerking met de strafrechtadvocaten fiscale fraude zaken. Onder zijn cliënten bevinden zich veel financiële dienstverleners, zoals banken en trustkantoren. Hij fungeert voor accountants en belastingadviseurs vaak als adviseur voor de wat complexere fiscale zaken, waar men niet dagelijks mee te maken heeft. Hij is ook goed thuis in die fiscale zaken die het ondernemingsrecht of de toezichtwetgeving raken. Arnaud is daarnaast actief als zakelijk en fiscaal mediator. De laatste jaren richt Arnaud zich ook op "International tax dispute resolution", het oplossen van internationale fiscale problemen.

Mr. G. van Dam

Gonnie van Dam is fiscaal advocaat (advocaat-belastingkundige). Zij begon haar loopbaan bij de Belastingdienst Grote Ondernemingen Amsterdam en Douane Nederland waar zij tien jaar werkte in de kapitaalsbelasting, voor het Financieel Expertise Centrum (FEC) en voor de Douane voor zowel de fiscale (Wet op de accijns) als niet-fiscale (VGEM) taken. Sinds 2011 is zij werkzaam in de advocatuur en heeft zij zich begeven op het snijvlak tussen het fiscaal recht, bestuursrecht en strafrecht. Sinds 2017 werkt zij voor Booij Bikkers met als specialisatie het douanerecht en de Wet op de accijns. Op bestuursrechtelijk gebied richt zij zich op de wet openbaarheid van bestuur (Wob), de aankomende Wet open overheid (Woo), de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de opvolgende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor de laatste twee rechtsgebieden verzorgt zij ook cursussen. Daarnaast schrijft zij regelmatig annotaties bij uitspraken over douanezaken voor het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) en Douanerechtspraak. Zij is tevens opgeleid tot mediator en richt zich hierbij hoofdzakelijk op fiscale mediation, overheidsmediation, business mediation (zakelijke mediation) en mediation in strafzaken. Gonnie heeft een voorliefde voor zogenoemde ‘probleemdossiers’.