• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

GEANNULEERD - APV regeling - GEANNULEERD

Na de cursus bent u bekend met het APV-regime en bent u in staat deze complexe regeling te doorgronden.

Cursusinhoud

De APV-regeling

Het regime voor Afgezonderde Particuliere Vermogens (APV) bevat een regeling voor de fiscale behandeling van particuliere doelvermogens. Bekende voorbeelden zijn de Anglo-Amerikaanse trust, het Stichting Particulier Fonds en de Liechtensteinse Anstalt. Hoewel deze rechtsfiguren op zichzelf volstrekt toelaatbaar zijn, worden zij vanuit fiscaal perspectief met argusogen bekeken. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze rechtsfiguren kunnen worden ingezet ten behoeve van estateplanningsstructuren. In het verleden kon daarbij zelfs sprake zijn van ‘onbelast zwevend vermogen’, aldus de wetgever voorafgaande aan de invoering van het APV-regime in 2010.

Inmiddels bestaat het APV-regime enige tijd en is ervaring opgedaan met de verschillende regelingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de schenk- en erfbelasting en de dividendbelasting. Ook heeft de wetgever het APV-regime sindsdien enkele keren aangescherpt en is ook rechtspraak verschenen ten aanzien art. 2.14a Wet IB 2001. Tijdens de PAOB-cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Civielrechtelijke kenmerken van APV’s
  • Overzicht van het APV-regime
  • Knelpunten van het APV-regime
  • Actualiteiten en aanpassingen

Cursus Details

Datum:

19 mei 2020

Plaats:

NH Utrecht

Tijd:

14.00 - 18.00

Prijs:

€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:

3.5 punten RB

3.5 uren NOB

Docent

prof. dr. J.P. Boer

Koos Boer studeerde Nederlands Recht (Civiel recht) en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). In 2011 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift ‘De Anglo-Amerikaanse trust in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting’ waarin tevens het APV-regime werd onderzocht. Sinds 2013 is hij hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens voorzitter van de afdeling Belastingrecht. Hij richt zich in zijn onderwijs en onderzoek in het bijzonder op de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Daarnaast is Koos Boer partner van het fiscale opiniekantoor Lubbers, Boer & Douma – een kantoor dat fiscale analyses/(second) opinions verstrekt en fiscale procedures voert. Voorts was hij van 2009 tot 2018 rechter- resp. raadsheerplaatsvervanger, in de Rechtbank Haarlem resp. het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is onder meer lid van de redactie van het Fiscaal Weekblad FED, vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht en annotator van Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB).