• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale actualiteiten DGA-BV - 29 juni 2021 - online of fysiek te volgen

De directeur-aandeelhouder (DGA) verkeert in een bijzondere fiscale positie. Naast aandeelhouder, is hij ook werknemer en vaak ook nog geldverschaffer of borgsteller. Dit maakt dat hij te maken heeft met de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting, de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting en eventueel de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij schenken en overlijden komen tevens de schenk- erfbelasting om de hoek kijken die voor de DGA bijzondere regels bevat, vooral de bekende bedrijfsopvolgingsregeling. Hierbij volgen de nieuwe wettelijke regelingen elkaar de laatste jaren ook nog eens in hoog tempo op. Inmiddels is het aanmerkelijkbelangtarief gestegen naar 26,9% per 2021 en er komt een maatregel om excessief lenen van de bv tegen te gaan. Daarnaast maken DGA’s steeds vaker gebruik van bijzondere rechtsvormen, zoals de open CV en het (open) fonds voor gemene rekening. Kortom, voldoende stof voor bespreking. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het financiële verkeer tussen de directeur-aandeelhouder en zijn BV’s.

Tijdens de cursus wordt geen aandacht besteed aan de vennootschapsbelasting, de loonheffingen en de bijzondere regels voor bedrijfsopvolging. Daarvoor heeft het PAOB afzonderlijke cursussen ontwikkeld.
Na een algemene inleiding passeren de volgende onderwerpen de revue:
• (On)zakelijke transacties tussen de DGA en zijn bv;
• Terbeschikkingstellingsregeling; onzakelijke leningen;
• Excessief lenen bij eigen bv;
• Aanmerkelijk belang, nationaal en internationaal;
• Op- en afbouw van holdingstructuren.
Verder is er aandacht voor:
• tax planning voor de DGA, zoals boxhoppen, lenen van bv, fonds voor gemene rekening, optimalisering bedrijfopvolgingsfaciliteit e.d.;
• anonimiseringsstructuren;
• terbeschikkingstellingsbesluit.

Cursus Details

Datum:

29 juni 2021

Plaats:

Van der Valk hotel te Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. drs. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.


Prof. dr. S.A. Stevens

De heer Stevens is hoogleraar vennootschapsbelasting aan Tilburg University. Tevens is hij partner bij HVK Stevens.
Ook is hij bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voorzitter van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs.