• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Excessief lenen eigen bv en Box 3 17-12-2020

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. Dit wetsvoorstel is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB op korte termijn hierover een cursus organiseert.

Cursusinhoud

Excessief lenen 

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet om excessief lenen bij de eigen BV door dga’s te ontmoedigen. Bedraagt de lening meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast als fictief dividend in box 2, tenzij sprake is van een eigenwoningschuld. Dit wetsvoorstel is voor de dga-praktijk uiterst belangrijk, reden waarom het PAOB op korte termijn hierover een cursus organiseert.

Cursus Details

Datum:

17 december 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:
14.00 - 18.00

Prijs:
€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:
3.5 punten RB
3.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Edwin Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Edwin Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is hij redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

Mr. C.L. Gosen

Corné Gosen is als senior beleidsmedewerker werkzaam bij de Directie Fiscaal Juridische Zaken van het Ministerie van Financiën. Hij verzorgt colleges voor diverse onderwijsinstellingen, zoals Nyenrode Business Universiteit. Tevens is hij redactielid van Vakstudie Nieuws.