• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

DAC6 voor het MKB - 9 april 2021 - online of fysiek te volgen

Hein Vermeulen en Michel Ruijschop hebben zich goed verdiept in deze regeling en al ruime praktijkervaring ermee opgedaan. In deze cursus zal de nadruk liggen op de toepassing van DAC6 in de praktijk van de MKB.

Het vak van belastingadviseur is op 1 januari 2021 weer een stuk lastiger geworden. Vanaf die datum moet een belastingadviseur informatie over verstrekte adviezen met een internationaal tintje spontaan met de Belastingdienst delen. Deze verplichting, ook wel bekend als ‘Mandatory Disclosure’. ‘MDR’ of ‘DAC6’ moet serieus worden genomen. Op het (grofschuldig of opzettelijk) niet nakomen daarvan staan geldboetes tot bedragen waarvoor de adviseur anders gemakkelijk een Italiaanse supersportauto had kunnen kopen. Tot overmaat van ramp is de regeling ook nog eens enorm complex en ultra vaag. Maar niet voor Hein Vermeulen en Michel Ruijschop, want Hein en Michel hebben zich goed verdiept in de regeling en al ruime praktijkervaring ermee opgedaan. In deze cursus, waarin de nadruk zal liggen op de toepassing van DAC6 in de praktijk van de MKB-advisering, komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde:

1. Achtergrond en totstandkoming van DAC6
2. Op wie rust de meldingsplicht?
3. Wanneer moeten adviezen worden gemeld?
4. Welke informatie moet er worden gemeld?
5. Inrichting van het DAC6-proces in een belastingadviesorganisatie.

Tijdens de cursus worden veel voorbeelden van adviezen gegeven die meldingsplichtig zijn en die niet meldingsplichtig zijn, onder meer aan de hand van de DAC6-Leidraad van de Belastingdienst. Aan het eind van de dag bent u uitstekend geïnformeerd over deze nieuwe regeling.’

Datum:

9 april 2021

Plaats:

NH Hotel Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. H. Vermeulen

Hein Vermeulen bekleedt de leerstoel Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daar verzorgt hij onderwijs in de volgende vakken:

  • Europees belastingrecht, inleiding
  • Europees belastingrecht, direct.

Hein is (co-)redacteur en (co-)auteur van de boeken 'Grondslagen internationaal belastingrecht' (Boom, 2015, 2016 en 2019), 'European Tax Law' (Kluwer, 2018), ‘The Tax Treatment of CIVs and REITs’ (IBFD, 2013) en 'Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling' (Kluwer, 2012). Ook is hij (co-)auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting (Kluwer 2018) en Hoofdzaken Belastingrecht (Boom 2018).

Hij is tevens werkzaam bij de EU Direct Tax Group (EUDTG) van PwC.

Mr. M.H.C. Ruijschop

Als hoofd van het fiscale deel van het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants en Belastingadviseurs wordt Michel Ruijschop regelmatig geconfronteerd met zaken waarin de fundamenten van het belastingrecht een cruciale rol spelen. Michel: 'De kern van een ingewikkeld fiscaaltechnisch probleem wordt vaak pas zichtbaar als je enige afstand neemt tot de onderliggende materie. En dan blijkt de oplossing verrassend eenvoudig te zijn'. Michel is organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het interne opleidingsprogramma van BDO en biedt ondersteuning bij cliënt gerelateerde fiscale vraagstukken. Een andere belangrijke taak is prakrijkgericht onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht en de invloed daarvan op de dagelijkse fiscale dienstverlening. Zijn werk voor het Bureau Vaktechniek van BDO is goed te combineren met zijn taken als medewerker van de fiscale vakgroep van de Universiteit Leiden. Michel: 'een superleuk aspect van het werken aan de Universiteit is dat je in staat wordt gesteld om bij jonge mensen liefde en enthousiasme te creëren voor de veelzijdigheid van de fiscaliteit.' Zijn specialisatie ligt op het terrein van de vennootschapsbelasting. Daarover publiceert hij regelmatig in onder meer fiscale vakbladen.