• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Btw-actualiteiten / 22-04-2020

Ook het afgelopen jaar hebben zich weer veel ontwikkelingen op het terrein van de btw voorgedaan. Tijdens de studiedag worden deze btw-actualiteiten uitgebreid behandeld. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de nationale rechters en de nieuwe regelgeving en besluiten. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk.

Cursusinhoud

Ook het afgelopen jaar hebben zich weer veel ontwikkelingen op het terrein van de btw voorgedaan. Tijdens de studiedag worden deze btw-actualiteiten uitgebreid behandeld. Aan de orde komen de belangrijkste arresten van het Hof van Justitie EU en de nationale rechters en de nieuwe regelgeving en besluiten. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op de gevolgen voor de praktijk.

Cursus Details

Datum:

22 april 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. mr. drs. M.M.W.D. Merkx

Madeleine Merkx studeerde fiscaal recht aan Tilburg University, waar ze ook promoveerde op het onderwerp de woon- en vestigingsplaats in de btw. Op dit moment is zij hoogleraar indirecte belastingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij het Bureau Vaktechniek van BDO. Ze is ook rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Haarlem.

Mr. drs. B.G.A. Heijnen

Bart Heijnen (1984) studeerde fiscale economie en belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg (2008). Daarnaast studeerde hij Nederlands recht (ondernemingsrecht) aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2009). Al deze studies rondde hij cum laude af. In 2011 slaagde hij voor de post-master Indirecte Belastingen (Europese Fiscale Studies) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 2018 promoveerde op het onderwerp ‘niet-betaling in de btw’. 

Bart is sinds 2008 werkzaam als belastingadviseur in de Indirect Tax praktijk van Loyens & Loeff NV te Amsterdam. Daar adviseert hij grote bedrijven en (semi-)publieke instellingen over de meer (complexe) btw-vraagstukken. Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, waaronder in het WFR, en is als auteur verbonden aan de fiscale encyclopedie De Vakstudie en het Fiscaal Tijdschrift FED. Hij geeft regelmatig lezingen en (gast)colleges. Bart is als docent verbonden aan Maastricht University en Nyenrode Business Universiteit.