• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bewijs in belastingzaken - 7 oktober 2022

Verreweg de meeste geschillen tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst gaan niet over de uitleg van de wet (rechtsvragen) maar over de vraag wat er feitelijk is gebeurd. Van welke feiten moet bij de uitleg van het recht worden uitgegaan? Als partijen het over de feiten niet eens zijn komt het bewijsrecht aan bod.

In het belastingrecht geldt weliswaar de zogenaamde ‘vrije bewijsleer’ maar in de praktijk is het bewijsrecht allerminst vrij. In de rechtspraak zijn namelijk een groot aantal regels van bewijsrecht ontwikkeld. Ook de wet maakt zo hier en daar inbreuk op die ‘vrije bewijsleer’. Voor iedereen die beroepshalve met het belastingrecht te maken heeft is kennis van het fiscale bewijsrecht onontbeerlijk. Procedures worden gewonnen of verloren omdat het verlangde bewijs al dan niet geleverd wordt. Wat moet worden gesteld en door welke partij? Wie moet wat bewijzen en hoe zwaar is de bewijslast? Wat is het verschil tussen ‘doen blijken’ en aannemelijk maken? Hoe zit het met bewijs door middel van vermoedens? Aan de hand van deze en soortgelijke vragen wordt deze middag inzicht verschaft in de stand van zaken rond het fiscale bewijsrecht.

Cursus Details

Datum:

7 oktober 2022

Plaats:

Van der Valk hotel te Utrecht

Tijd:
13.00 - 18.00

Prijs:
€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:
3.5 punten RB
3.5 uren NOB

Docent

Mr.drs. F.J.P.M. Haas