• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beleggingsinstellingen / 12-11-2020

Centraal in deze cursus staan de fiscale faciliteiten voor beleggingsinstellingen. Naast de fiscale apsecten zal ook worden ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van de financiële toezichtwetgeving.

Cursusinhoud

In deze bijeenkomst staan de fiscale faciliteiten voor beleggingsinstellingen centraal. De drie wijzen van collectieve belegging, via een transparante entiteit, FBI en VBI, zullen deze dag uitgebreid de revue passeren. Eerst zullen deze beleggingsvormen apart worden behandeld, waarna verdieping plaatsvindt op een aantal specifieke punten. Het fonds voor gemene rekening (FGR) zal uitgebreid worden besproken, maar er zal ook aandacht worden geschonken aan de commanditaire vennootschap (CV).

Stilgestaan wordt bij het gebruik van deze beleggingsinstellingen door financiële instellingen, zoals banken, verzekeraars, asset-managers, pensioenfondsen en family-offices (dga’s).

Uiteraard zullen nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Recent is zowel het FBI- besluit als het Besluit beleggingsinstellingen aangepast. Ook wordt er een nieuw transparantiebesluit verwacht, dat een nieuw kader geeft voor open en besloten fondsen en het bekende toestemmingsvereiste. In het verdragenrecht zijn eveneens een aantal interessante ontwikkelingen te onderkennen, zoals de inwerkingtreding van het MLI voor Nederland, de competent authorities agreement tussen Nederland en Zwitserland en het nieuwe – nog niet in werking getreden – verdrag met Ierland.

Uiteraard is er ook de nodige aandacht voor actuele jurisprudentie.

Naast de fiscale aspecten zal ook worden ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van de financiële toezichtwetgeving.

Al met al zijn er onzes inziens voldoende redenen om weer eens nauwkeurig, kritisch en energiek te kijken naar een aantal fiscale aspecten rondom beleggingsinstellingen.

Cursus Details

Datum:

12 november 2020

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten:

Prof. dr. H. Vermeulen

Hein Vermeulen is verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt onderwijs (vennootschapsbelasting en internationaal belastingrecht) en doet onderzoek (vooral op het gebied van beleggingsinstellingen). Hein is auteur van de Fiscale Monografie Het regime voor de fiscale beleggingsinstelling (Kluwer 2012) en redacteur/auteur van het boeken The tax treatment of collective investment vehicles and real estate investment trusts (IBFD 2013) en Grondslagen internationaal belastingrecht (Boom 2015). Hij was secretaris van de Commissie Beleggingsinstellingen van de Vereniging voor Belastingwetenschap en daarmee een van de auteurs van het rapport Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen door een principiële modernisering (Kluwer 2012). Hij is tevens werkzaam bij PricewaterhouseCoopers.

Mr. dr. R.P.C. Adema