• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Belastingpakket 2021 / 2-12-2020 middagcursus

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2021. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn.

Inhoud

Een aantal maatregelen zijn al wet, zoals bijvoorbeeld de VpB-tariefsverlaging en de ab-tariefstijging, maar de vraag is of dit nog zal worden gewijzigd. Verder ligt een aantal maatregelen in het verschiet, zoals de maatregel tegen excessief lenen bij de eigen bv, de nieuwe box 3, de beperking van de liquidatie- en stakingsverliesregeling en het nieuwe fiscale-eenheidsregime in de VpB. En misschien zullen de eerste contouren van een nieuwe ‘zzp-wet’ zichtbaar zijn. Maar naast deze, thans al aangekondigde maatregelen, zullen er ook komend najaar ongetwijfeld, zoals elk jaar, weer grotere en kleinere maatregelen in het Belastingpakket staan. Denk alleen al aan alle maatregelen die zijn getroffen en nog zullen worden getroffen in het kader van de bestrijding van de financiële gevolgen van het corona-virus. Er is eigenlijk nog geen jaar voorbijgegaan, waarin het Belastingpakket geen verrassingen bevatte. Alle reden dus om u te laten bijpraten door de specialisten van het PAOB.

De datum van de cursus is zo gekozen dat aannemelijk is dat de Tweede Kamer het Belastingpakket zal hebben aanvaard en het wetsvoorstel aanhangig is bij de Eerste Kamer. Wijzigingen van de wetsvoorstellen kunnen dan dus niet meer plaatsvinden.

Tijdens de cursus ligt de nadruk op de directe belastingen, met name de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de actualiteit zal het programma worden aangepast en zal ook aandacht worden besteed aan de loonheffingen, omzetbelasting of het formele belastingrecht, te verzorgen door ter zake deskundige docenten.

Na deze cursus bent u weer volledig bijgepraat en heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de belastingwetgeving zoals die per 1 januari 2021 in werking zullen treden.

Cursus Details

Datum:

2 december 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

13.00 - 18.00

Prijs:

€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:

5 punten RB

5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.