• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Belastingpakket 2020 / 04-12-2019

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2020. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. De ervaring leert dat dit altijd zeer uiteenlopende voorstellen zijn. Ook zullen de maatregelen uit belastingpakketten van voorgaande jaren die op 1 januari 2020 van kracht worden, in herinnering worden gebracht.

Cursusinhoud

Wat in het Belastingpakket 2020 zal staan, is thans nog ongewis. In elk geval zal dat zijn het definitieve wetsvoorstel met betrekking tot de maatregel ‘excessief lenen van de eigen bv’ die in het voorjaar 2019 is geconsulteerd en per 1 januari 2022 in werking moet treden. Naar verwachting zal ook de aangekondigde nieuwe bronbelasting op rente en royalty’s, en zeer waarschijnlijk ook die op dividenden die in het najaar van 2018 is gesneuveld, deel uitmaken van het belastingpakket. Wat er dan met de huidige dividendbelasting zal gebeuren, is een grote verrassing. En de tweede EU-belastingontwijkingsrichtlijn, kortweg ATAD 2, zal moeten worden geïmplementeerd; per 1 januari 2019 is de eerste EU-belastingontwijkingsrichtlijn van kracht geworden. In de loonbelasting zullen we misschien een nieuwe of aangepaste Wet DBA aantreffen in het Belastingpakket 2020. En ook op het formeel belastinggebied liggen wijzigingen in het verschiet. Kortom, er zal ook komend najaar weer voldoende reden zijn om u te laten bijpraten door de specialisten van het PAOB. De datum van de cursus is zo gekozen dat aannemelijk is dat de Tweede Kamer het Belastingpakket zal hebben aanvaard en het wetsvoorstel aanhangig is bij de Eerste Kamer. Wijzigingen van de wetsvoorstellen kunnen dan dus niet meer plaatsvinden. Tijdens de cursus ligt de nadruk op de directe belastingen, met name de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de actualiteit zal het programma worden aangepast en zal ook aandacht worden besteed aan de loonheffingen, erf- en schenkbelasting, omzetbelasting of het formele belastingrecht, te verzorgen door terzake deskundige docenten. Na deze cursus bent u weer volledig bijgepraat en heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de belastingwetgeving zoals die per 1 januari 2020 in werking zullen treden.

Cursus Details

Datum:

04 december 2019

Plaats:
Van der Valk Utrecht

Tijd:
10.00 - 17.00

Prijs:
€ 425,- ex. BTW

Accreditatie:
5.5 punten RB
5.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

Drs. M.H.M. Smeets

Marcel Smeets is sinds 1989 als docent en wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) en is daarnaast werkzaam als zelfstandig gevestigd belastingadviseur. Hij is ook coördinator van de Bachelor Fiscale Economie en de Master Fiscale Economie. Voorts is hij penningmeester van het Post Academisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB). Smeets werkt in het kader van zijn promotie aan een onderzoek over de autonomie van het fiscale winstbegrip.

Schrijf u direct in voor deze cursus.