• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Anonimiseren van vermogen / 20-11-2019

De huidige tijd kenmerkt zich door een paradox: naarmate de transparantie toeneemt, neemt ook de (behoefte aan) beslotenheid toe. Dat geldt vooral voor vermogende personen. Met een beetje googlen kan men van iedereen van alles te weten komen. Menig vermogende schrikt zich een hoedje als je hem/haar laat zien wat er allemaal met een paar muisklikken van hem/haar is te vinden op internet, ook over zijn/haar vermogen. En dat roept dan als vanzelf de reactie op om dit vermogen ‘onzichtbaar te maken’; dat wil zeggen te anonimiseren, zodat niet langer voor jan en alleman zichtbaar is hoe vermogend iemand is. Deze tendens is in de praktijk al enige jaren waarneembaar.

Cursusinhoud

Nieuw is het anonimiseren van vermogen overigens niet. Zo werkt het bekende kledingconcern C&A al sinds haar oprichting halverwege de 19e eeuw (!) met een commanditaire vennootschap, juist met het doel af te schermen hoe rijk de familie Brenninkmeijer nu precies is. En in het najaar van 2018 kwam in het nieuws dat Blokker al jaren ontkomt aan publicatie van jaarstukken in de Kamer van Koophandel door de desbetreffende vennootschap vóór haar ‘boekjaarafsluitingsdatum’ te liquideren en het vermogen over te hevelen naar een nieuwe bv die vervolgens ook weer vóór haar ‘boekjaarafsluitingsdatum’ wordt geliquideerd, enzovoorts. Deze praktijk heeft het concern naar verluid recentelijk afgeschaft. En heel klassiek is de juridische eigendom van één aandeel in een bv te plaatsen bij een bevriende aandeelhouder, zodat in de Kamer van Koophandel niet de enig aandeelhouder van de bv hoeft te worden vermeld. Dus zo nieuw is het allemaal ook weer niet. Maar door de toegenomen transparantie via vooral internet is het de laatste jaren wel steeds meer in de belangstelling komen te staan.

Een ontwikkeling die deze toegenomen aandacht voor privacy-structuren versterkt, is de aanstaande komst van het zogenoemde UBO-register. In dit register moet de ultimate beneficial owner (UBO) van een bedrijf worden vermeld. UBO is iemand die een belang heeft van meer dan 25%. Dit UBO-register is er nog niet – het wetsvoorstel is aangekondigd voor het eerste kwartaal van 2019 – maar het werpt al wel zijn schaduw vooruit.

Voor het anonimiseren van vermogen, ook wel privacy-structuren genoemd, lenen bijzondere rechtsvormen, zoals de open cv en open fonds voor gemene rekening (FGR), zich vanwege hun beperkte zichtbaarheid in de Kamer van Koophandel uitstekend. We zien daarom ook in het MKB een toegenomen gebruik van deze bijzondere rechtsvormen. En daar is helemaal niks mis mee. Anders dan wel eens wordt gedacht, worden hiermee geen belastingclaims om zeep geholpen. Met belastingbesparing of -ontwijking heeft het dan ook hoegenaamd niets van doen. Het gaat enkel om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In deze spitsuurstudie wordt ingegaan op de fiscale aspecten van privacy-structuren. Hoe zet men zo’n structuur op, waar moet men op letten, wat kan wel en wat kan niet, welke voetangels en klemmen zijn er, en, last but not least, hoe creëert men zo’n structuur op een fiscaal vriendelijke wijze.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe richt men een structuur met open cv en OFGR in?
  • Fiscale behandeling open cv, OFGR, coöperatie en stichting en vereniging.
  • Fiscaal reorganiseren met open cv, OFGR en coöperatie.

Cursus Details

Datum:

20 november 2019

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

16:00 - 20:00

Prijs:

€ 295,- ex. BTW

Accreditatie:

3.5 punten RB

3.5 uren NOB

 

Docent

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

 

Schrijf u hier direct in.