• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Agro-fiscale actualiteiten / 30-10-2020

In deze cursus wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op agrofiscaal gebied. Recente rechtspraak, nieuw beleid en nieuwe wetgeving worden behandeld. U bent na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op agro-fiscaal terrein.

Cursusinhoud

De agro-fiscale wereld staat niet stil. Veranderende wetgeving, rechtspraak en beleid zijn hiervan de oorzaak. Maar niet als enige: ook de ontwikkelingen in de agrarische sector zelf roepen nieuwe fiscale vragen op die beantwoord moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan stikstofproblematiek, sanering varkenshouderij, zonneparken en fosfaatrechten.

In deze cursus wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op agrofiscaal gebied. Recente rechtspraak, nieuw beleid en nieuwe wetgeving worden behandeld. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: landbouwvrijstelling en herinvesteringsreserve bij natuurontwikkeling, herwaardering van landbouwgrond, erfpachtfinanciering, de fiscaal optimale juridische structuur van landbouwondernemingen (o.a. hybride ondernemingsstructuren), KIA en samenwerkingsverbanden, afschrijving en aanhorigheden, fosfaatrechten, saneringsregeling varkenshouderij, stikstofmaatregelen, BOR en zonneparken.

U bent na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op agro-fiscaal terrein.

Cursus Details

Datum:

30 oktober 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten:

Mr. A. Verduijn

Mr. A. Verduijn is verbonden aan Countus Accountants + Adviseurs in Zwolle.

Sinds 1988 is hij werkzaam als belastingadviseur. Na zijn studie HEAO Belastingen heeft hij de opleiding van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs gevolgd en afgerond. In 2001 voltooide hij zijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceert regelmatig in verschillende vakbladen.

E. Sloot