• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten Vpb voor het MKB / 11-12-2019

In deze cursus wordt u op hoofdlijnen en daar waar nodig is in detail bijgepraat over de fiscale ontwikkelingen in de vennootschapsbelasting. De nadruk ligt hierbij op de gevolgen voor MKB-ondernemingen.

Cursusinhoud

De vennootschapsbelasting is voortdurend in beweging: wetgeving, besluiten en jurisprudentie volgen elkaar, in een steeds hoger tempo, op. Vooral in het domein van de vennootschapsbelasting is de dynamiek extreem groot. De laatste jaren hebben met name ook de internationale ontwikkelingen impact op de fiscaliteit voor MKB-bedrijven. Zo heeft de rechtspraak van het EU Hof van Justitie geleid tot de zeer complexe en lastig te doorgronden spoedreparatiewetgeving, op grond waarvan de fiscale eenheid voor een aantal belangrijke bepalingen moet worden ‘weggedacht’. Maar ook de veranderingen rondom de wettelijke renteaftrekbeperkingen zullen MKB-ondernemers niet onberoerd laten. Daarnaast heeft ook de Hoge Raad zijn steentje bijgedragen als het gaat om de vennootschapsbelastingontwikkelingen en zijn diverse beleidsbesluiten recentelijk geactualiseerd. De toekomst ziet er ten slotte net zo stormachtig uit. De fiscale eenheid verkeert in zwaar weer en op termijn zullen adviseurs bepaalde adviezen zelfstandig aan de belastingdienst moeten melden. Heeft u het overzicht nog?

Cursus Details

Datum:

11 december 2019

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

10.00 - 17.00

Prijs:

€ 425,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

 

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

Mr. M.H.C. Ruijschop

Als hoofd van het fiscale deel van het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants en Belastingadviseurs wordt Michel Ruijschop regelmatig geconfronteerd met zaken waarin de fundamenten van het belastingrecht een cruciale rol spelen. Michel: 'De kern van een ingewikkeld fiscaaltechnisch probleem wordt vaak pas zichtbaar als je enige afstand neemt tot de onderliggende materie. En dan blijkt de oplossing verrassend eenvoudig te zijn'. Michel is organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het interne opleidingsprogramma van BDO en biedt ondersteuning bij cliënt gerelateerde fiscale vraagstukken. Een andere belangrijke taak is prakrijkgericht onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht en de invloed daarvan op de dagelijkse fiscale dienstverlening. Zijn werk voor het Bureau Vaktechniek van BDO is goed te combineren met zijn taken als medewerker van de fiscale vakgroep van de Universiteit Leiden. Michel: 'een superleuk aspect van het werken aan de Universiteit is dat je in staat wordt gesteld om bij jonge mensen liefde en enthousiasme te creëren voor de veelzijdigheid van de fiscaliteit.' Zijn specialisatie ligt op het terrein van de vennootschapsbelasting. Daarover publiceert hij regelmatig in onder meer fiscale vakbladen.

Schrijf u direct in voor deze cursus.