• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten toekomstvoorzieningen - 2 december 2021

De uitwerking van het in 2019 gesloten Pensioenakkoord leidt tot grote wijzigingen op het gebied van toekomstvoorzieningen: pensioen, lijfrenten en arbeidsongeschiktheids-voorzieningen. De uitwerking van dit Pensioenakkoord heeft deels plaatsgevonden in de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen en de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Het sluitstuk, tevens belangrijkste onderdeel, wordt gevormd door de Wet toekomst pensioenen. De concept-versie daarvan is in december 2020 verschenen. Naar verwachting volgt het definitieve wetsvoorstel begin 2022.

In maart 2021 is het concept-wetsvoorstel ‘Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet IB 2001' ter internetconsultatie aangeboden. Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel is dat het de fiscale sancties wegneemt in geval wordt besloten tot het afkopen van een klein nettopensioen of een kleine nettolijfrente in box 3.

Tijdens de cursusdag zullen de fiscale en belangrijkste juridische actualiteiten rondom pensioen, lijfrenten en andere toekomstvoorzieningen worden besproken. Behalve de hiervoor genoemde wetten behoren eventuele relevante maatregelen uit het pakket Belastingplan 2022 daar uiteraard ook toe.

Bijzondere aandacht gaat voorts uit naar het onderwerp oudedagsvoorziening en echtscheiding. In dat kader zal ook worden ingegaan op de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022.

Bij dit alles komen recente besluiten, rechtspraak, vraag-en-antwoordsets van de Belastingdienst en andere relevante publicaties over genoemde onderwerpen ruimschoots aan bod.

Cursus Details

Datum:

2 december 2021

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. Ruben Stam CPL

Ruben Stam is fiscalist bij Nationale-Nederlanden Bank. Daarnaast is hij vaste medewerker van diverse uitgaven waaronder Vakstudie-Nieuws, TaxVisions, BelastingAdvies in de Praktijk en Pensioenbrief. Ook in andere media publiceert hij regelmatig. Van zijn hand zijn meerdere boeken verschenen op fiscaal/financieel gebied. Ook als spreker/docent voor onder meer Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschappen (PAOB), het RB en op (online) seminars treedt hij regelmatig op.


Mr. Frits van der Kamp

Frits van der Kamp is fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht, toekomstvoorzieningen, echtscheiding en de eigen woning. Als docent is hij verbonden aan diverse (postacademische fiscale) opleidingsinstituten als PAOB, MFP Erasmus, FBN, alsmede aan de specialisatieopleiding van de vFAS, de KNB, het RB, en tot slot aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg. Tot slot is hij vaste medewerker bij het Vakblad Financiële Planning (Kluwer).


E. van Toledo

Erik van Toledo is als beleidsadviseur inkomensheffing niet winst werkzaam op de afdeling Brieven en Beleidsbesluiten van de Belastingdienst en lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst.
Individuele oudedagsvoorzieningen (lijfrenten en kapitaalproducten) én ontslagstamrechten vormen zijn fiscaal-technische specialismen. Hierover schrijft hij boeken, studiemateriaal en vakartikelen. Ook doceert hij zijn specialismen. Erik beheert de website www.fiscaalleven.eu."