• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten renteaftrek VpB - 10 november 2021

In deze cursus staat het antwoord op een schijnbaar eenvoudige vraag centraal: is de betaalde rente aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting? Het antwoord op deze vraag is echter niet zo eenvoudig. Men heeft daarbij te maken met zowel uit de rechtspraak voortvloeiende renteaftrekbeperkingen als wettelijke maatregelen die de renteaftrek aan banden leggen. Op beide vlakken blijven ook de laatste jaren zich enorme ontwikkelingen voordoen.

Wat wetgeving betreft, naast de toch al niet zo eenvoudige regeling voor winstdrainageconstructies in art. 10a Wet VpB 1969, is er op basis van Europese regelgeving (ATAD1) in 2019 een nieuwe generieke renteaftrekbeperkingen geïntroduceerd, de earningsstripping-regeling. Daarnaast heeft de met ingang van 2020 geïmplementeerde ATAD2 een belangrijke impact op de al dan niet aftrekbaarheid van rentebetalingen indien sprake is van een zogenoemde hybride mismatch.

Een eerdere ontwikkeling betreft de zogenoemde per-elementbenadering in de fiscale eenheid alsmede de daarop volgende ‘spoedreparatie’. Op grond van de rechtspraak van het EU Hof van Justitie moet Nederland in grensoverschrijdende situaties soms bepaalde voordelen van een (fictieve) opname van de buitenlandse vennootschap in een fiscale eenheid toekennen. De wetgever wilde dat niet en heeft dit gerepareerd door in binnenlandse verhoudingen strenger te worden. Het gevolg hiervan is dat bepaalde regelingen, waaronder art. 10a Wet VpB 1969, moeten worden uitgevoerd alsof er geen fiscale eenheid is. Dit is een ingrijpende wijziging die nog steeds tal van vragen oproept.

 Deze en andere ontwikkelingen inzake de aftrek van rente in de vennootschapsbelasting, worden behandeld op de PAOB-cursus Renteaftrek in de vennootschapsbelasting. Naast een algemene uiteenzetting van de betreffende regelingen zal met name aandacht worden besteed aan veel voorkomende praktijksituaties en zal ook uitvoerig de recente relevante rechtspraak worden behandeld.

Onderwerpen van deze dag zijn met name: 

  • De rechtspraak, het beleid en de wettelijke regeling inzake ‘winstdrainageconstructies’ (art. 10a Wet VpB 1969)
  • De wettelijke regeling inzake de aftrekbeperking naar aanleiding van de earningsstripping-regeling (art. 15b Wet VpB 1969)
  • De ATAD2 hybride mismatchregels in de Nederlandse wetgeving
  • Gevolgen van de maatregelen inzake de per-elementbenadering op art. 10a Wet VPB 1969


Cursus Details

Datum:

10 november 2021

Plaats:

Van der Valk hotel Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. drs. C.L. van Lindonk

Corina van Lindonk is international tax director bij Deloitte Amsterdam. Zij heeft het eerste gedeelte van haar carrière doorgebracht op de Rijksuniversiteit Leiden waar zij wetenschappelijk medewerker en docent was en in 1990 ook is gepromoveerd op het onderwerp “De onderneming en haar fiscale verschijningsvormen.” Corina is vanaf 1993 als belastingadviseur werkzaam bij Deloitte. Zij biedt aan cliënten en medewerkers van Deloitte ondersteuning op de zwaardere fiscaal- technische vraagstukken. Zij heeft zowel ervaring in de nationale adviespraktijk als in de internationale adviespraktijk. Daarnaast is Corina lid van de opiniecommissie van Deloitte. Verder is ze inleider / spreker bij diverse seminars gericht op concernfinanciering, deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid en vaste medewerker bij het NTFR.

Mr. M.H.C. Ruijschop

Als hoofd van het fiscale deel van het Bureau Vaktechniek van BDO Accountants en Belastingadviseurs wordt Michel Ruijschop regelmatig geconfronteerd met zaken waarin de fundamenten van het belastingrecht een cruciale rol spelen. Michel: 'De kern van een ingewikkeld fiscaaltechnisch probleem wordt vaak pas zichtbaar als je enige afstand neemt tot de onderliggende materie. En dan blijkt de oplossing verrassend eenvoudig te zijn'. Michel is organisatorisch en inhoudelijk betrokken bij het interne opleidingsprogramma van BDO en biedt ondersteuning bij cliënt gerelateerde fiscale vraagstukken. Een andere belangrijke taak is prakrijkgericht onderzoek doen naar nieuwe ontwikkelingen in het belastingrecht en de invloed daarvan op de dagelijkse fiscale dienstverlening. Zijn werk voor het Bureau Vaktechniek van BDO is goed te combineren met zijn taken als medewerker van de fiscale vakgroep van de Universiteit Leiden. Michel: 'een superleuk aspect van het werken aan de Universiteit is dat je in staat wordt gesteld om bij jonge mensen liefde en enthousiasme te creëren voor de veelzijdigheid van de fiscaliteit.' Zijn specialisatie ligt op het terrein van de vennootschapsbelasting. Daarover publiceert hij regelmatig in onder meer fiscale vakbladen.