• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten Loonheffingen / 16-12-2019

In de bijeenkomst zullen recente ontwikkelingen die relevant zijn voor de praktijk van de loonheffingen centraal staan, waaronder maatregelen uit het Belastingplan 2020.

Cursusinhoud

Onder meer de volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • De Wet DBA wordt volgens het regeerakkoord vervangen, maar de vraag is per wanneer. Wat is de stand van zaken met de voorgenomen nieuwe wetgeving? Wat te doen in de tussentijd, onder de werking van de Wet DBA? De docenten zullen de alternatieven de revue laten passeren en belichten daarbij het arbeidsrecht, belastingrecht en socialezekerheidsrecht.
  • Bij de Hoge Raad ligt een belangrijke vraag voor over de gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling. Vorig jaar is de werkkostenregeling geëvalueerd. Inmiddels is een wetswijziging aangekondigd, onder meer met betrekking tot een verhoging van de vrije ruimte. Hoe ziet de werkkostenregeling er uit in 2020?
  • Met de Wet arbeidsmarkt in balans wordt overgestapt op een differentiatie van de WW-premie naar de aard van het contract (vast of flexibel). We staan stil bij de aandachtspunten voor de praktijk.
  • De toepasselijke socialezekerheidswetgeving in Europa wordt voornamelijk bepaald met de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009. De laatste jaren wordt door het EG Hof van Justitie veel rechtspraak gewezen over de toepassing van deze en vorige verordeningen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
  • Brexit: wat is de stand van zaken en wat zijn de gevolgen voor loon- en inkomstenbelasting alsmede sociale zekerheid? De docenten zullen deze aspecten belichten.

Tenslotte natuurlijk aandacht voor (andere) relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk.

Cursus Details

Datum:

16 december 2019

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

10.00 - 17.00

Prijs:

€ 425,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

 

Docenten

Drs. P.W.H. Hoogstraten

Peter Hoogstraten heeft na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als belastingadviseur voor een brede doelgroep. Daarna is hij overgestapt naar de Belastingdienst, waar hij in de nationale en internationale loonheffingenpraktijk werkzaam is geweest. Hij is daar nu landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen. Naast zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst is hij verbonden aan de Erasmus School of Law, is hij medewerker van Vakstudie Nieuws en spreekt hij regelmatig op congressen, studiedagen en seminars. In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Werkkostenregeling’ en in 2017 verscheen mede van zijn hand het boek ‘Wet DBA’. Zijn nevenwerkzaamheden verricht hij op persoonlijke titel.

Mr. drs. J.C.A. van Ruiten

Hans van Ruiten (1963), belastingadviseur/partner, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht van Loyens & Loeff N.V. en geeft leiding aan de Rotterdamse fiscalisten binnen deze praktijkgroep. Hij is gespecialiseerd in werknemersparticipatie en andere beloningsvormen, de beloning van bestuurders en commissarissen, pensioen en internationale uitzending van personeel. Daarnaast richt hij zich op bijzondere arbeidsverhoudingen, zoals onder meer die van de dga. Hans is redacteur van "Fiscale en juridische aspecten van werknemersparticipatie", gepubliceerd door Sdu in 2003. Hij is sedert 2001 als annotator verbonden aan "Vakstudie Nieuws" en vanaf 2007 medewerker van NTFR-B.

Schrijf u direct in voor deze cursus.