• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Actualiteiten LB/SV - 13 december 2021

Wij zullen aandacht besteden aan de wijzigingen voor inhoudingsplichtigen en werknemers.

Op dit moment, zijn in elk geval de volgende aspecten van belang.

 • Tijdens de coronacrisis zijn noodmaatregelen ingevoerd. Zijn die nog van kracht en hoe moet worden omgegaan met de afloop ervan? Denk aan de eindafrekening van de NOW-regeling.
 • In 2019 is de maximale looptijd van de 30%-regeling verkort naar 5 jaar. Voor destijds al ingegane beschikkingen geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Dat betekent dat die aflopen vanaf 2021. Hoe daarmee om te gaan?
 • Vanaf 2020 kan de Belastingdienst eerder handhaven bij onjuist gekwalificeerde arbeidsrelaties. Daarnaast moet in 2021 wijziging van de Wet DBA ingaan. Ook moet dan de opdrachtgeversverklaring via een webmodule werken.
 • De directeur-grootaandeelhouder in de loonheffingen kan zorgen voor vragen op het gebied van de verzekeringsplicht, het gebruikelijk loon en de doorbetaald loonregeling. De docenten zetten alle aspecten op een rij.
 • Ontwikkelingen bij het toezicht op en het beoordelen van arbeidsrelaties (Wet DBA)
 • De directeur-grootaandeelhouder in de loonheffingen (verzekeringsplicht, gebruikelijk loon, doorbetaaldloonregeling)
 • Fiscale behandeling aandelenopties / wn.participatie (in het licht van wetsvoorstel)
 • De ‘mobile workplace’ (fiscale en sv-aspecten van het werken op afstand na COVID-19)
 • Ontwikkelingen in de 30%-regeling (rechtspraak)
 • Loonbegrip, WKR, thuiswerkvergoeding

Tenslotte natuurlijk aandacht voor relevante rechtspraak en beleidsbeslissingen en de betekenis daarvan voor de dagelijkse loonheffingenpraktijk.

Cursus Details

Datum:

13 december 2021

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten:

Dr. P.W.H. Hoogstraten

Peter Hoogstraten heeft na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als belastingadviseur voor een brede doelgroep. Daarna is hij overgestapt naar de Belastingdienst, waar hij in de nationale en internationale loonheffingenpraktijk werkzaam is geweest. Hij is daar nu landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen. Naast zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst is hij verbonden aan de Erasmus School of Law, is hij medewerker van Vakstudie Nieuws en spreekt hij regelmatig op congressen, studiedagen en seminars. In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Werkkostenregeling’ en in 2017 verscheen mede van zijn hand het boek ‘Wet DBA’. Zijn nevenwerkzaamheden verricht hij op persoonlijke titel.

Mr. dr. J.C.A. van Ruiten

Hans van Ruiten (1963), belastingadviseur/partner, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht van Loyens & Loeff N.V. en geeft leiding aan de Rotterdamse fiscalisten binnen deze praktijkgroep. Hij is gespecialiseerd in werknemersparticipatie en andere beloningsvormen, de beloning van bestuurders en commissarissen, pensioen en internationale uitzending van personeel. Daarnaast richt hij zich op bijzondere arbeidsverhoudingen, zoals onder meer die van de dga. Hans is redacteur van "Fiscale en juridische aspecten van werknemersparticipatie", gepubliceerd door Sdu in 2003. Hij is sedert 2001 als annotator verbonden aan "Vakstudie Nieuws" en vanaf 2007 medewerker van NTFR-B.