• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Actualiteiten inkomstenbelasting / 4-12-2020

In deze PAOB-cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!

Inhoud

In deze PAOB-cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen, zoals het nieuw huwelijksvermogensrecht, de bedrijfsopvolging, de eigen woning, het resultaat uit overige werkzaamheden, de terbeschikkingstellingsregeling, het aanmerkelijk belang en box 3. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!

Onderwerpen die zullen worden besproken:

 • Gevolgen nieuw huwelijksvermogensregime voor de IB
  • Huwelijkse voorwaarden, in- en uitsluitingsclausule
 • Bedrijfsopvolging
  • Doorschuifregelinge
  • Overige faciliteiten
 • Eigen woning (oud en nieuw)
  • Partner - Huwelijksvermogensregim
  • Renteaftrek en alimentatie
 • Terbeschikkingstelling en aanmerkelijk belang
  • Aanvang TBS
  • Invloed huwelijksgoederenregime op TBS en AB
  • Onzakelijke leningen
  • Definitie aanmerkelijk belan
  • En overige onderwerpen
 • Resultaat uit overige werkzaamheden en box 3
  • Exploitatie vastgoed
  • Ontwikkelingen box 3
  • En overige onderwerpen

Cursus Details

Datum:

4 december 2020

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Mr. drs. M. Hoogeveen

Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Vanaf 1985 werkt zij bij de Belastingdienst, waar zij op dit moment lid is van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Vanaf 1996 is mevrouw Hoogeveen parttime als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving.

Prof. mr. dr. J.P. Boer

Koos Boer studeerde Nederlands Recht (Civiel recht) en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). In 2011 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift ‘De Anglo-Amerikaanse trust in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting’ waarin tevens het APV-regime werd onderzocht. Sinds 2013 is hij hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens voorzitter van de afdeling Belastingrecht. Hij richt zich in zijn onderwijs en onderzoek in het bijzonder op de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Daarnaast is Koos Boer partner van het fiscale opiniekantoor Lubbers, Boer & Douma – een kantoor dat fiscale analyses/(second) opinions verstrekt en fiscale procedures voert. Voorts was hij van 2009 tot 2018 rechter- resp. raadsheerplaatsvervanger, in de Rechtbank Haarlem resp. het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is onder meer lid van de redactie van het Fiscaal Weekblad FED, vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht en annotator van Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB).