• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten IB - 14 september 2022

In deze PAOB-cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de voor de fiscale praktijk belangrijke onderwerpen, zoals het nieuw huwelijksvermogensrecht, de bedrijfsopvolging, de eigen woning, het resultaat uit overige werkzaamheden, de terbeschikkingstellingsregeling, het aanmerkelijk belang en box 3. Na een hele dag bent u weer helemaal bijgepraat over de allernieuwste ontwikkelingen in de inkomstenbelasting!

Cursus Details

Datum:

14 september 2022

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

11.00 - 18.00

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. mr. dr. J.P. Boer

Koos Boer studeerde Nederlands Recht (Civiel recht) en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). In 2011 promoveerde hij aan deze universiteit op het proefschrift ‘De Anglo-Amerikaanse trust in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting’ waarin tevens het APV-regime werd onderzocht. Sinds 2013 is hij hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens voorzitter van de afdeling Belastingrecht. Hij richt zich in zijn onderwijs en onderzoek in het bijzonder op de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Daarnaast is Koos Boer partner van het fiscale opiniekantoor Lubbers, Boer & Douma – een kantoor dat fiscale analyses/(second) opinions verstrekt en fiscale procedures voert. Voorts was hij van 2009 tot 2018 rechter- resp. raadsheerplaatsvervanger, in de Rechtbank Haarlem resp. het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is onder meer lid van de redactie van het Fiscaal Weekblad FED, vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht en annotator van Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB).

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Edwin Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Edwin Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is hij redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.