• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Actualiteiten formeel belastingrecht / 28-11-2019

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden benadrukt. De tijd dat het formele recht van ondergeschikt belang was ligt echt achter ons.

Cursusinhoud

Procedures worden veelal gewonnen of verloren op formele punten, zoals bewijs(last). Die spelregels zijn, net als het materiële belastingrecht, geen rustig bezit maar aan voortdurende verandering onderhevig. Wetgever en belastingrechter produceren een constante stroom aan nieuwe regels. Up-to-date kennis van het formele belastingrecht is essentieel voor iedereen die op enigerlei wijze professioneel werkzaam is in het belastingrecht. Ook voor hen die nauwelijks of niet procederen. Het onderkennen van de (proces)positie is immers in iedere discussie tussen belastingplichtigen en de belastingdienst voor beide partijen van wezenlijk belang. Tijdens deze cursusdag zult u inzicht krijgen in de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het formele belastingrecht. De inhoud van de dag wordt door de actualiteit bepaald. Aan de orde komen naast (eventuele) nieuwe wetgeving onder andere ontwikkelingen rond:

 • De beginselen van behoorlijk bestuur
 • Algemene rechtsbeginselen (EVRM, art. 1 EP, Handvest EU)
 • Navordering en naheffing
 • Stelplicht en bewijslast
 • Fiscaal boeterecht
 • Informatieverplichtingen (w.o. de informatiebeschikking)
 • Ontvankelijkheidskwesties
 • (Proces)kosten en vergoeding van (immateriële) schade

Cursus Details

Datum:

28 november 2019

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

16.00 - 20.00

Prijs:

€ 295,- ex. BTW

Accreditatie:

3.5 punten RB

3.5 uren NOB

Docenten

Mr. drs. F.J.P.M. Haas

Mr. drs. F.J.P.M. Haas, geboren in 1959, was onder meer werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de belastingadviespraktijk en als rechter in de Arrondissementsrechtbank Arnhem. Hij is september 1997 benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem waar hij werkzaam was in de belastingsector en in de strafsector. Vanaf oktober 2008 is hij werkzaam in de belastingkamer van het Gerechtshof te Amsterdam, met ingang van 1 januari 2009 als vice-president/sr.-raadsheer. Daarnaast is hij als voorzitter van de examencommissie verbonden aan het Register belastingadviseurs. Hij publiceert regelmatig op het gebied van het formeel belastingrecht/fiscaal procesrecht en verzorgt verschillende cursussen op dat rechtsgebied, onder andere voor het Studiecentrum voor de rechterlijke organisatie (SSR)

Mr. D.N.N. Jansen

Diana studeerde fiscaal recht in Maastricht. Daarna is zij een aantal jaren als belastingadviseur werkzaam geweest bij PWC. In 2002 maakte zij de overstap naar de rechtelijke macht waar zij als juridisch medewerker werkzaam was bij de belastingkamer van het gerechtshof te Arnhem. In 2005 maakte zij de overstap naar de fiscale advocatuur. In die hoedanigheid was zij onder meer werkzaam bij KPMG Meijburg & Co. Specialisaties: fiscaal advocaat gespecialiseerd op het gebied van fiscale procesvoering, waaronder begrepen het voeren van procedures bij de belastingrechter (bezwaar, beroep etc), invordering, boeteproblematiek, begeleiding belastingonderzoeken en inlichtingen- en uitwisselingsverzoeken

Schrijf u hier direct in voor deze cursus.