• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Actualiteiten Fiscale eenheid / 16-12-2020

Het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is uiterst belangrijk voor de fiscale praktijk en blijft aan veranderingen onderhevig.

Inhoud

Het Hof van Justitie een aantal jaren geleden geoordeeld dat het fiscale-eenheidsregime op onderdelen in strijd is met het EU-recht. Dat is reden voor de wetgever geweest om het regime van de fiscale eenheid voor de toepassing van diverse bepalingen in de vennootschapsbelastingwetgeving buiten toepassing te laten (spoedreparatiemaatregelen). Deze spoedreparatiemaatregelen hebben ingrijpende gevolgen. Inmiddels heeft het ministerie van financiën ook een internetconsultatie uitgevoerd teneinde te bezien of, en zo ja, op welke wijze het regime van de fiscale eenheid kan worden aangepast. Dit moet de komende periode tot besluitvorming leiden en dus mogelijk tot nieuwe ingrijpende aanpassingen. Tijdens deze studiedag wordt aandacht besteed aan deze (internationale) ontwikkelingen. Maar ook andere aspecten van het regime van de fiscale eenheid komen ruimschoots aan bod. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de mogelijkheden voor het verrekenen van verliezen, aspecten rondom voeging en ontvoeging. Tevens wordt aandacht besteed aan een geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting binnen de EU (C(C)CTB).

Cursus Details

Datum:

16 december 2020

Tijd:

11.00 - 18.00

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Prijs:

€ 450,- ex. BTW

Accreditatie:

5.5 punten RB

5.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok

Prof dr. Q.W.J.C.H. Kok (1976) behaalde in 1999 het doctoraal examen in de bedrijfseconomie, fiscaal recht en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is thans als belastingadviseur werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs te Amsterdam. In 2005 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift over de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Sinds 2013 is hij aan deze universiteit bijzonder hoogleraar op het terrein van de belastingheffing van multinationale ondernemingen. 

Prof. dr. J.C.M. van Sonderen

Prof. dr. J.C.M. van Sonderen studeerde Fiscale economie en Nederland recht. In 193 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verbonden als belastingadviseur aan de maatschap PKF Wallast en tevens is hij hoogleraar en onderwijsdirecteur van de juridische faculteit Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam.