• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Actualiteiten Bedrijfsopvolging voor de DGA - 18 april 2023

In deze cursus wordt ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting, en worden de knelpunten en onduidelijkheden van deze faciliteiten blootgelegd. De focus zal liggen op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en praktijk. Daarbij zal vooral worden ingegaan op de bedrijfsopvolging van de DGA.

Opvolging van het bedrijf is een ingrijpend proces voor de directeur-aandeelhouder, niet alleen emotioneel maar ook zakelijk. De fiscaliteit rondom dit thema is niet eenvoudig en volop in beweging. Weliswaar bevatten de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956 een aantal faciliteiten om de bedrijfsopvolging niet te bemoeilijken, maar deze faciliteiten zitten vol voetangels en klemmen. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en worden de knelpunten en onduidelijkheden blootgelegd.

Het CPB heeft de bedrijfsopvolgingsregeling recent geëvalueerd. Dit rapport is in het voorjaar van 2022 gepubliceerd. De kabinetsreactie hierop volgde in december 2022. Daarin is aangekondigd dat de bedrijfsopvolgingsregelingen met ingang van 2024 zullen wijzigen. Voor zover die wijzigingen op de cursusdatum bekend zijn, zullen die (uiteraard) worden meegenomen.

Onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn:

 • Onderneming en vastgoed
 • Toerekeningsregeling
 • Indirect (soort) aanmerkelijk belang
 • Definitie van preferente aandelen
 • Tracking stock
 • Overlijdensdividend (art. 4.12a Wet IB 2001)
 • Fictieve verkrijgingen en tweetrapsmaking/-schenking
 • Bezits- en voortzettingseis
 • Reorganiseren met oog op bedrijfsopvolging
 • Recente jurisprudentie

De docenten zullen zich tijdens de cursus, mede gelet op de beperkte tijd, concentreren op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en in de praktijk. Zij gaan er derhalve vanuit dat basiskennis van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting aanwezig is.

Na afloop van deze cursus bent u weer helemaal bij wat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting betreft.

Cursus Details

Datum:

18 april 2023

Plaats:

Van der Valk Utrecht

Tijd:

13.00 - 18.00

Prijs:

€ 300,- ex. BTW

Accreditatie:

4.5 punten RB

4.5 uren NOB

Docenten

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

Edwin Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. Edwin Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is hij redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.

Mr. drs. M. Hoogeveen

Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Vanaf 1985 werkt zij bij de Belastingdienst, waar zij op dit moment lid is van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Vanaf 1996 is zij parttime als docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving.