25 Oct

Actualiteiten inkomstenbelasting

In deze cursus worden actuele ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie besproken met betrekking tot de volgende voor de fiscale praktijk belangrijke IB-onderwerpen: de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, de eigen woning, resultaat uit […]

Prof. dr. J.P. Boer Mr. dr. M.J. Hoogeveen
Najaar
28 Oct

Actualiteiten schenk- en erfbelasting

In deze cursus worden de diverse onderwerpen op het gebied van de Successiewet zowel vanuit civielrechtelijk als vanuit fiscaalrechtelijk oogpunt belicht. Het overkoepelende thema is de vermogensoverheveling tijdens leven en […]

Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg Prof. mr. N.C.G. Gubbels
Najaar
29 Oct

Fiscale vastgoedactualiteiten

Een boeiende, gevarieerde en jaar na jaar zeer hoog gewaardeerde studiedag waarin u volop de gelegenheid krijgt zelf vraagstukken aan de orde te stellen. Tom Berkhout en René van der […]

Prof. dr. R.N.G. van der Paardt Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS
Najaar
5 Nov

Personenvennootschappen

Doelgroep Academisch gevormde fiscalisten en andere belangstellenden die op een vergelijkbaar niveau werkzaam zijn, zoals zij die werkzaam zijn in de belastingadviespraktijk, de advocatuur, het notariaat, evenals accountants en medewerkers […]

Mr. dr. M.L.M. van Kempen
Najaar
6 Nov

Actualiteiten fiscale eenheid (incl. spoedreparatie)

Het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting is een belangrijke pijler van het fiscale concernrecht. Het HvJ EU heeft enkele malen geoordeeld dat het fiscale-eenheidsregime op onderdelen in […]

Prof. dr. J.C.M. van Sonderen Prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok
Najaar
13 Nov

Fiscaal reorganiseren in het MKB

In deze cursus bespreken de docenten de diverse alternatieven om fiscaal vriendelijk binnen het concern (intern) te reorganiseren, zetten zij de fiscale reorganisatiefaciliteiten naast elkaar en geven ze aan welke […]

Drs. M.T.E. Robben Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
Najaar
Spitsuurcursus 16:00 - 20:00
20 Nov

Anonimiseren van vermogen

De huidige tijd kenmerkt zich door een paradox: naarmate de transparantie toeneemt, neemt ook de (behoefte aan) beslotenheid toe. Dat geldt vooral voor vermogende personen. Met een beetje googlen kan […]

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
Najaar
22 Nov

Insolvente vennootschappen

Wat betekent een faillissement voor de failliete vennootschap en voor alle andere bij het faillissement betrokkenen? Wat zijn hun rechten en welke plichten hebben zij jegens de curator? Wat zijn […]

Prof. mr. R.D. Vriesendorp A. van Eijsden
Najaar
26 Nov

Grensoverschrijdende arbeid (IB/LV en SV)

Het werken over de grens, is in de laatste jaren sterk toegenomen. Werknemers en zelfstandigen werken steeds meer grensoverschrijdend. Nederlandse bedrijven zenden hun personeel uit naar het buitenland en Nederland […]

Mr. C.L.J.R. Douven Drs. J.J.G. Sijstermans
Najaar
Spitsuurcursus 16.00 - 20.00
27 Nov

Ontwikkeling belastingverdragen: impact op het MKB

Aan internationale fiscale vraagstukken valt steeds minder te ontkomen. Zelfs kleinere bedrijven en particulieren opereren steeds vaker over de grenzen. Daarnaast verschijnen in de (fiscale) media doorlopend artikelen over het […]

Mr. M.C. de Graaf
Najaar
Spitsuurcursus 16.00 - 20.00
28 Nov

Actualiteiten formeel belastingrecht

Het formele belastingrecht/fiscaal procesrecht bevat de ‘spelregels’ van het belastingrecht. Hoewel het formele recht vaak niet tot het favoriete onderdeel van belastingprofessionals behoort, kan het belang ervan niet genoeg worden […]

Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr. D.N.N. Jansen
Najaar
4 Dec

Belastingpakket 2020

In deze jaarlijks terugkerende PAOB-cursus blikken de docenten vooruit op het nieuwe jaar 2020. Traditiegetrouw zullen de wetsvoorstellen worden besproken die jaarlijks met Prinsjesdag worden gepresenteerd in het zogenoemde Belastingpakket. […]

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis Drs. M.H.M. Smeets
Najaar
10 Dec

Transfer pricing

De ontwikkelingen op het gebied van Transfer Pricing staan niet stil. Zowel in het binnen- als buitenland vraagt dit voortdurend onze aandacht. Ronald van den Brekel (EY) en Hans van […]

Drs. R.P.J. van den Brekel RE RA J.T. van Egdom
Najaar
11 Dec

Actualiteiten Vpb voor het MKB

De vennootschapsbelasting is voortdurend in beweging: wetgeving, besluiten en jurisprudentie volgen elkaar, in een steeds hoger tempo, op. Vooral in het domein van de vennootschapsbelasting is de dynamiek extreem groot. […]

Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis Mr. M.H.C. Ruijschop
Najaar
Spitsuurcursus 16.00 - 20.00
12 Dec

Agrofiscale Actualiteiten

De agro-fiscale wereld staat niet stil. Veranderende wetgeving, rechtspraak en beleid zijn hiervan de oorzaak. Maar niet als enige: ook de ontwikkelingen in de agrarische sector zelf roepen nieuwe fiscale vragen op die beantwoord moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken en fosfaatrechten.
In deze cursus wordt u bijgepraat over de fiscale aspecten van deze ontwikkelingen. Daarnaast zullen recente rechtspraak en beleid worden behandeld. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: landbouwvrijstelling, herwaardering, erfpachtfinanciering, fiscale behandeling van fosfaatrechten, hybride ondernemingsstructuren, herinvesteringsreserve, afschrijving, BOR, zonneparken.
U bent na afloop op de hoogte van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op agro-fiscaal terrein.

Mr. A. Verduijn RB Mr. E.H.E.F. Sloot RB
Najaar
16 Dec

Actualiteiten loonheffingen

In de bijeenkomst zullen recente ontwikkelingen die relevant zijn voor de praktijk van de loonheffingen centraal staan, waaronder maatregelen uit het Belastingplan 2020. Onder meer de volgende onderwerpen zullen aan […]

Drs. P.W.H. Hoogstraten Mr. drs. J.C.A. van Ruiten
Najaar
Spitsuurcursus 16.00 - 20.00
19 Dec

Alles over de HIR

Iedere belastingadviseur en -inspecteur, werkzaam in de algemene praktijk, komt op enig moment wel in aanraking met de herinvesteringsreserve, kortweg HIR. Deze fiscale faciliteit schuift de boekwinst behaald bij de […]

Najaar